Výsledky prvních kontrol povinnosti uvádět alergeny

Od 13. prosince loňského roku platí povinnost provozovatelů zařízení poskytujících stravovací služby uvádět informaci o přítomnosti alergenů v jednotlivých pokrmech. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo výsledky prvních kontrol, které hygienici provedli v lednu letošního roku.

Ministerstvo zdravotnictví připomnělo, že alergeny mohou být uváděny různým způsobem – přímo v jídelním lístku, vyvěšením na viditelném místě v provozovně nebo prostřednictvím ústní informace, kterou zákazníkovi podá obsluha před uskutečněním objednávky.

„Za splnění povinnosti nelze považovat situaci, kdy je tato informace poskytnuta až na výslovnou žádost spotřebitele. Ten musí být minimálně dopředu jasným způsobem informován o tom, kde informaci o případné přítomnosti alergenů v provozovně stravovacích služeb obdrží,“ upřesnil hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Alergeny ke konkrétní pokrmy

Za leden 2015 bylo ve stravovacích zařízeních provedeno celkem 1032 kontrol, jejichž součástí byla také kontrola plnění povinnosti informovat spotřebitele o přítomnosti alergenů v pokrmech nabízených v provozovně. Jak ministerstvo oznámilo, z tohoto počtu bylo zjištěno 130 závad.

Restauratéři například sice informace o alergenních složkách umístili na viditelném místě, ale alergenní složky nebyly vztaženy ke konkrétním pokrmům. Další chybou je opomenutí povinnosti informovat o alergenních složkách i u nápojů podávaných ve stravovacích službách. Hygienici se setkávali také s neúplnými informacemi o všech alergenních složkách a opomíjeli upozornit na alergeny v balených potravinách používaných pro přípravu pokrmů.

Zapomínali uvést alergenní složky u nebalených potravin, které jsou nabízeny v provozovnách stravovacích služeb, např. nabídka vlastního pečiva v kavárnách nebo cukrárnách, u cukrářských výrobků, nebo u dodávek nebalených potravin do provozoven stravovacích služeb, např. dodávky pečiva od externího dodavatele. Některá zařízení měla sice informace k dispozici, ale spotřebitel nebyl upozorněn na to, kde a kdo mu tyto informace poskytne.

Na internetu vůbec

„V rámci lednových kontrol došlo také k případům, kdy informace nebyla poskytována vůbec, a to nejčastěji díky jazykové bariéře, neznalosti této povinnosti, nebo jejího nenaplnění. Nedostatky při informování zákazníků o alergenech v potravinách byly zaznamenány rovněž u pokrmů nabízených přes internet a rozvozu jídel na objednávku,“ shrnul Valenta.

V případě nedostatků hygienici uložili opatření k nápravě situace a jejich plnění bude následně zkontrolováno. Finanční sankce nelze přesně vyčíslit, jelikož ve většině případů byla pokuta uložena i za další nedostatky současně zjištěné. Jedná se ale řádově o desetitisíce korun.

Jak mluvčí MZ dodala, v průběhu ledna hygienici zvolili spíše cestu osvěty a edukace, než samotné represe. „Nejlepší situaci zjistili v institucionálním stravování a ve velkokapacitních vyvařujících provozech, kde jsou provozovatelé s danou problematikou velmi dobře obeznámeni. Ve většině případů provozovatelé spolupracovali a měli viditelnou snahu zjištěné nedostatky odstranit,“ uzavřela mluvčí MZ Štěpánka Čechová.

Ohodnoťte tento článek!