Vysočina se ohradila proti zpětné regulaci pojistného

Kraj Vysočina se nechce smířit s plošnou zpětnou regulací úhrad zdravotnickým pojišťovnám. Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek už proto poslal ředitelce Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiřině Musílkové dopis, v němž ji žádá o opětovné zvážení uvažovaného kroku…

Nemocnicím hrozí, že od pojišťoven dostanou počátkem letošního roku mnohem méně peněz, pokud si finanční ústavy strhnou přeplatky za minulé roky.

„Pokud by došlo k uplatnění zpětných regulací úhrad, znamenalo by to ohrožení již velmi vážné finanční situace nemocnic,“poukazuje Pavel Hájek.

Obává se, že by vzhledem k nedostatku finančních prostředků mohlo dojít k omezení investic, předepisování léčiv a údržby technického zázemí jednotlivých zařízení a dokonce k mírnému utlumení základní zdravotní péče.

Zpětné regulace úhrad zdravotnickým zařízením má umožnit dodatek ke Zdravotně pojistnému plánu pro rok 2004. Podle Jiřího Suttnera, mluvčího VZP, největší česká zdravotní pojišťovna zatím o zpětné regulaci neuvažuje.

„VZP nemá v úmyslu takové regulační mechanismy uplatnit a v tomto smyslu se už také veřejně vyslovila,“tvrdí.

Na druhé straně ale přiznává, že pojišťovna smluvním partnerům vyplatila více, než by měla. „Existuje zde ale druhý pohled na věc. Jak nakládají s přeplatky ti, kdo je získali, a ti, kdo přeplatili? Já si myslím, že se nějak dohodnou na vrácení nebo započtení přeplatků a na období, ve kterém vrácení nebo zápočet proběhne,“nastínil další možnou strategii pojišťovny její mluvčí.

O přeplatcích ovšem nemůže rozhodnout sama pojišťovna, ale zákonodárci. Právě oni totiž schvalují zdravotní plány na jednotlivé roky.

Jenže ten na rok 2004 ještě definitivně schválen nebyl, a tak nikdo zatím neví, jak budou pojišťovny postupovat.

„Proč je Zdravotně pojistný plán VZP pro rok 2004 projednáván až v posledním měsíci období, pro které měl platit? Nebylo by snad správné, korektní a transparentní, aby byl tento plán projednán v takovém termínu, aby se jím mohla VZP skutečně řídit?“ptá se Jiří Suttner.

VZP dává nemocnicím na Vysočině ročně desetimilionové částky. Přesnou sumu, kterou by měly počátkem letošního roku obdržet, ovšem mluvčí odmítl sdělit.

„Zatím nejsme zproštěni povinnosti zachovávat o finančních tocích mezi VZP a jednotlivými smluvními partnery mlčenlivost,“říká.

Kraj Vysočina je zřizovatelem pěti největších nemocnic v kraji. „Otázka úhrad od pojišťoven je stěžejní pro udržení dlouhodobé stability zdravotnictví,“doplnil Pavel Hájek.

Martin Vokáč, Vysočina

Ohodnoťte tento článek!