Vysoké Mýto váhá s přijetím krajské dotace pro nemocnici

Vysoké Mýto váhá s přijetím pětimilionové dotace od Pardubického kraje. Kraj je však uvolní pouze v případě, že nemocnice zruší akutní lůžka na dvou odděleních a tuto péči 20 let neobnoví…

VYSOKÉ MÝTO – Tato podmínka je pro město, které již několik let bojuje za záchranu nemocnice, nepřijatelná.

„Budeme s krajem jednat o možnosti zmírnění podmínek pro poskytnutí dotace, či o tom, že se zřekneme zřizovatelství, a tak kraji umožníme, aby tu akutní péči zrušil a zřídil zde lůžka následné péče. My v žádném případě nebudeme tím, kdo akutní lůžka zruší,“ řekl ČTK po dnešním jednání rozšířené rady města starosta

Vysokého Mýta Bohuslav Fencl. Nevyloučil, že město dotaci odmítne.

Podmínky, které kraj městu předložil považuje Fencl za diskriminující. „Nemůžeme přece budoucího provozovatele nemocnice zavázat, že 20 let nemůže v nemocnici zřídit akutní lůžka,“ konstatoval.

Kraj žádá, aby město letos zrušilo lůžka na gynekologickém a dětském oddělení. V příštím roce by měla skončit lůžková péče i na chirurgii a interně. „Zůstala by pouze následná péče. Nikdo, ani kraj, nám však nezaručil, že na 150 lůžek následné péče budeme mít i pacienty. My je nemáme,“ dodal starosta.

Vysokomýtská nemocnice nepatří mezi pět nemocnic v Pardubickém kraji, v nichž chce kraj rozvíjet akutní medicínu. „Nebudeme investovat do nemocnice, která není naše a kterou nepotřebujeme,“ zdůvodnil před časem podmínku přidělení dotace

krajský radní Josef Janeček.

O zrušení nemocnice ve Vysokém Mýtě rozhodlo již v roce 1998 ministerstvo zdravotnictví. Tisíce lidí se pak přehlásily od VZP k jiným pojišťovnám. S jejich platbami zařízení hospodaří beze ztrát, nemá však prostředky na investice.

Nemocnici by mohl zachránit jedině vstup investora. V loňském roce projevil zájem o provozování nemocnice místní podnikatel, po něm i její současné vedení. Město požádalo o převod areálu do svého majetku, nyní čeká na rozhodnutí státu. Oba zájemci chtějí akutní péči v nemocnici zachovat a rozvíjet.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!