Vysoké Mýto zřejmě kraji převede objekty Vysokomýtské nemocnice

Vysoké Mýto jedná s Pardubickým krajem o bezúplatném převodu areálu v Hradecké a Žižkově ulici užívaného Vysokomýtskou nemocnicí.

Jejím zřizovatelem je kraj, nemovitosti ale vlastní město. Za využívání objektů kraj nic neplatí, vztah je upraven smlouvou o výpůjčce. Současný stav komplikuje investice do budov jak městu tak hejtmanství, řekl novinářům starosta František Jiraský (Nestraníci).

„Celkově se dá říct, že od roku 2008, kdy byla smlouva uzavřena, objekty chátrají. Rozhodně nedochází k rozvoji s výjimkou jednotlivých projektů, jako je třeba operační sál, na který Pardubický kraj poskytl nemocnici příspěvek,“ uvedl Jiraský.

Jedním z impulsů převodu je plánované zateplení budovy v Hradecké ulici, které bude stát 29 milionů korun, získaná dotace však pokryje jen třetinu.

Nemocnici v roce 2004 Pardubický kraj vyřadil přes protesty města ze sítě nemocnic akutní péče. V současnosti v ní je léčebna dlouhodobě nemocných, ambulance lékařů, laboratoře, poskytuje jednodenní chirurgické a gynekologické zákroky a připravuje se otevření soukromé dialyzační jednotky. V areálu kraj plánuje i výstavbu nové základny zdravotnické záchranné služby.

O převodu nemovitostí bude jednat zastupitelstvo města v červnu. Předtím chce radnice uspořádat setkání s obyvateli. Ve smlouvě o převodu bude i klauzule, že pokud by kraj budovy v budoucnu nepotřeboval, převede je zpět do majetku města.

Ohodnoťte tento článek!