Vyšší platy zajistíme, máme s tím zkušenosti

Titulní obrázek

Marek Potysz, organizátor projektu Moje Ambulance odpovídal na dotazy čtenářů Zdraví.Euro.cz. Mimo jiné je zajímalo, jak chtějí organizátoři zajistit slibované nadprůměrné platy lékařům, kteří se po prodeji praxe stanou zaměstnanci Potyszovy společnosti. „V Nemocnici Podlesí jsme byli schopni dlouhodobě nabídnout lékařům nadprůměrné platy. Počkejte a koncem roku se zeptejte lékařů pracujících v Moje ambulance na jejich plat,“ odpovídá Marek Potysz…

Ptali jste se MUDr. Marka Potysze

Marek Potysz, organizátor projektu Moje Ambulance odpovídal na dotazy čtenářů Zdraví.Euro.cz. Lékaře mimo jiné zajímalo, jak chtějí organizátoři zajistit slibované nadprůměrné platy lékařům, kteří se po prodeji praxe stanou zaměstnanci Potyszovy společnosti. „V Nemocnici Podlesí jsme byli schopni dlouhodobě nabídnout lékařům nadprůměrné platy. Počkejte a koncem roku se zeptejte lékařů pracujících v Moje ambulance na jejich plat,“ odpovídá Marek Potysz.

Více informací o projektu najdete ZDE.

MUDr. Alena Svobodová, Říčany u Brna

Delší dobu jsem pracovala v Ostravě a mám z té lokality zprávy:

1) Údajně nejevíte zájem o obvod, kde je Romské obyvatelstvo a obvod, kde by bylo nutno převzít i Domov důchodců. Můžete tuto informaci prosím, potvrdit nebo vyvrátit?

Není to pravda, nechceme žádnou segregaci obyvatel, rasovou už vůbec ne.

2) V některé Vaší veřejné prezentaci jste napsal: „pacientům bude oznámeno, že jejich ordinace bude na jiném místě…“ Jak budete ale postupovat, pokud pacienti nebudou chtít jezdit do vaší MA a budou se chtít rovnou zaregistrovat u nějakého „normálního“ praktika? Budou se moci přeregistrovat ihned, nebo po 3 měsících nebo vůbec?

Každý občan ČR má zákonem garantovanou svobodnou volbu lékaře, toto pravidlo budeme určitě ctít.

3) Jak jste dospěl k ceně „odstupného“ za průměrnou praxi 300-700 000 Kč? Já sama jsem se po vytunelování Ústavu sportovní medicíny musela rozhodnout pro nějakou další kariéru. V roce 2000 jsem po rekvalifikaci „převzala“ obvod po důchodci, 1700 pacientů. Ekonomiku kolem prodeje a provozování praxe podrobně sleduji. V Německu (průměrný obvod 800 pacientů) se praxe prodává za 1 milion EU. Svůj obvod, dle toho, co jsem do něj vložila materiálně a pracovně (registr do PC), moje úvaha o ceně mé praxe začíná na 2 milionech, ale až cena naší práce stoupne na práci VŠ odborníka, bude tedy 300 % nynější, a měla by se cena praxe pohybovat v úrovni 1/3 ceny v BRD. Otázku položím upřímně: považujete nás všechny za dementy?

Lékařů si vážím, považuji je za společenskou elitu národa. Nakonec sám jsem lékař. Cena za nákup praxe je odvislá od lokality, počtu registrovaných pacientů, renomé atd. Výše ceny je smluvní dohodou obou stran. V současné době se vymezený interval ukazuje jako správný, protože nákupy již realizujeme.

MUDr. Tomáš Rozsíval

Dobrý den, pane kolego, zajímá mne jaký máte názor na argumenty opozice Vašeho podnikatelského záměru, a sice, že v podstatě půjde o protáčení unicitárního rodného čísla, v rámci jednoho IČ a tím snaha po nejvyšším zisku. Příkladem jsou všechny velké polikliniky, kde se přesně tímto způsobem pracuje (např. Mepharma v Ostravě a další). To není můj výmysl, to jsou slova zaměstnanců těchto institucí.

Nebudeme protáčet žádná rodná čísla, je to nesmysl. Účelové chování se dlouhodobě nevyplácí. Efektivita se dá najít jinde.

MUDr. Milan Rytíř:

Je pravda, že v nové síti (řetězci) musí pacienti k některým specialistům neúměrně daleko? Resp. jen k těm, se kterými máte smlouvu? Je pravda, že lékaři vystavují speciální recepty platné jen pro lékárny zapojené v projektu? A nakonec námitka: Lékař je sice bez starostí, ale může dostat jistě snadněji výpověď, riziko pro něj je větší než při přímém smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou. Ale to je každého volba.

Výběr specialistů bude na skupinovém rozhodnutí praktických lékařů v dané lokalitě. Kritériem bude kvalita odborné práce specializované ambulance a nemocnice. Je nesmyslem nutit pacienty cestovat někam daleko, když kvalitní lékaři budou poblíž. Riziko pro kvalitně pracující lékaře je minimální, nakonec se zeptejte lékařů v nemocnicích, kde jsem působil, především pak v Nemocnici Podlesí v Třinci. Personální otázku považuji za stěžejní i nadále. Co se týče lékáren – budeme používat tu nejbližší k ambulanci.

MUDr. Jiří Krejčík:

Dovoluji si Vás oslovit s e-mailovou korespondencí s MUDr. Potyszem. Je poslední „diplomatická“ odpověď míněna opravdu upřímně a vážně? Nebo je to spíše vyhýbavý manévr (nezájem o ordinace na vesnicích s převážně starší klientelou)? Prosím tímto MUDr. Potysze o odpověď.

1. DOPIS DR.POTYSZOVI (ZE DNE 7.4.2007)

Vážený pane doktore, dovoluji si Vás na základě doporučení Vaší prezentace „Moje ambulance“ oslovit s nabídkou odprodeje ordinace praktického lékaře pro dospělé. Prosím o sdělení bližších podmínek.

1. ODPOVĚĎ OD DR.POTYSZE (ZE DNE 10.4.2007)

Dobrý den, děkuji vřele za oslovení. Pokud je to možné, pošlete prosím bližší informace ohledně lokality, počtu pacientů,… Ozveme se pak do konce dubna a požádáme o osobní jednání. Na spolupráci se těší Marek Potysz

2. DOPIS DR. POTYSZOVI (ZE DNE 10.4.2007)

Ordinace PL se nachází v Havlíčkově Borové v kraji Vysočina, před krátkou dobou byla přechodně opuštěna starším nemocným kolegou. Současný počet registrovaných pacientů je cca. 765 – s postupným nárůstem. V budově je též ordinace PLDD, stomatolog a RHB. Přesnější informace poskytnu dle potřeby – napište konkrétně. S pozdravem Jiří Krejčík

POSLEDNÍ ODPOVĚĎ (ZE DNE 23.4.2007) OD DR.POTYSZE

Vážený pane doktore, Z pověření MUDr. Marka Potysze, který je nyní v zahraničí, reaguji na Váš mail ohledně ambulance PL v Havlíčkově Borové. Děkujeme za zaslané informace, v současné době provádíme mapování zabezpečení základní péče v rámci republiky. V první fázi se zaměřujeme na města do 35 tis. obyvatel. Tato fáze by měla trvat do konce roku 2007, v průběhu roku 2008 se budeme zabývat menšími městy a vesnicemi. Je mi jasné, že obvod nemůže zůstat po tak dlouhou dobu bez lékaře, ale v tuto chvíli nenacházím možnost, jak danou situaci vyřešit. Pokud se přece jenom nějaké řešení naskytne, budeme Vás okamžitě informovat. S pozdravem Ing. Lenka Laníková

Je asi všem zřejmé, že nemůžeme koupit každou praxi v ČR, kterou chce lékař prodat. V současné době začínáme v Ostravě, pak přijdou na řadu další velká města. Systém zapojení vzdálených lokalit zatím nemáme vyvinutý, předpokládám, že se k němu dostaneme v průběhu roku 2009.

MUDr. Igor Mazoch, Olomouc

Vážený pane doktore, jak chcete řešit personální zajištění vašeho projektu? Praktických lékařů je nedostatek a další se nevzdělávají?

Zavádíme ve spolupráci s nemocnicemi systém vzdělávání mladých lékařů. V případě sdružené praxe, kde se střídá více lékařů je prostor pro vzdělávání větší a organizačně lépe zvládnutelný. Sdružená praxe si může dovolit zaměstnat například dva lékaře bez atestace a v kombinaci s nemocnicemi jim střídavě umožnit praxi jak v nemocnici tak v terénu.

MUDr. Ing. Petr Bouzek

Pane doktore Potyszi, úspěch vašeho projektu je v současné době velmi pravděpodobný, pokud máte investice na překlenutí současné finanční nouze. Po ovládnutí zdravotnického trhu praktických lékařů budete natolik silnou skupinou provázanou s dalšími zdravotnickými segmenty, že v podstatě dotlačíte zdravotní pojišťovny kam budete chtít. Musíte předpokládat, že tento váš projekt vám a vašim spolupracovníkům přinese zisk, jinak byste se do toho určitě nepouštěl. To znamená, že máte nějaký plán, jak dostat do zdravotnictví a tím i do vašich rukou více peněz. Nemohl byste se osobně setkat s lékaři se sdružení praktik.cz a o vašem programu si pohovořit?

Jsem nachystán jednat s každým na věcné téma.

MUDr. F. Hegar, Lomnice n. Pop.

Vážený kolego, stručně řečeno, nabízíte:

a) kolegům, že je zbavíte veškeré administrativy za 300 – 700 tisíc jednorázově a 40 tisíc měsíčně + služební auto včetně benzínu i pro soukromé použití?!

Řekl jste a) tak také pokračuje ve výčtu dalších písmen abecedy:

b) co z toho bude pro zaměstnance vyplývat – jaké povinnosti, zda bude svoboda pro výběr specializované péče, laboratoře, lékárny, komplementární vyšetření,

c) kdo bude zpracovávat agendu pro ÚP, ČSSZ, Policii, státní orgány a zastupitelství , soudy,

d) kdo bude organizovat a provádět závodní preventivní péči,

e) kdo bude pečovat o starší a nemohoucí pojištěnce,

f) kdo bude ošetřovat bezdomovce a pojištěnce odkázané pouze na sociální dávky,

g) jakým způsobem tímto systémem zajistíte kontinuálnost zdravotní péče, při znalosti celkového stavu pacienta.

Tyto otázky nezajímají pouze mne jako lékaře, ale všechny kolegy, při znalosti toho, že v jedné ambulanci se bude turnusově střídat několik lékařů, jejichž pracovní doba bude od 6,00 do 22,00.

f) Kde chcete vzít na tyto své sliby, lékařům, když v současnosti každý lucidní lékař ví, že příjem průměrné praxe není možné zvýšit a po odečtení všech nákladů na materiál, další personál, a ostatní provozní náklady, zůstane po uplatnění daně lékaři max 25 – 30 tis. měsíčně?

Finanční model chodu sdružené praxe je hotový a prošel konzultací několika praktických lékařů. Spousta položených organizačních otázek praxe je již nachystána, ostatní se dolaďují. Pacient opakovaně a plánovaně navštěvující lékaře bude směřován vždy ke stejnému lékaři. Tam není žádná změna oproti současnému stavu. Navíc ale bude moci v případě akutního onemocnění být ošetřen v zařízení, která má jeho kompletní údaje a nemusí zatěžovat pohotovost v nemocnicích. Po lékařích nechceme turnusy, ale práci 5x týdně po 6 hodinách.

Co se týče výběru specialistů – lékaři si sami vyberou, kam budou pacienty posílat. Současně se budeme snažit najít co nejefektivnější a nejkvalitnější laboratoř. Síťové řešení laboratoře máme z nemocnic a ambulancí zvládnuté. Lékárnu budeme používat nejbližší k ambulanci.

K otázce ohledně finančního zajištění projektu – v Nemocnici Podlesí jsme již dlouhou dobu byli schopni nabídnout lékařům daleko vyšší platy než průměr. Podrobnosti ekonomiky považuji za součást strategie našeho projektu a v současnosti ji pochopitelně nezveřejňujeme. V tuto chvíli vám asi nezbývá, než počkat a koncem roku se zeptat lékařů pracujících v Moje ambulance na jejich plat.

MUDr. Josef Melezínek

Jak se Vaše ambulance bude starat o vaše registrované občany v odlehlých a nepřístupných oblastech?

V této chvíli uvažujeme pouze o velkých městech, koncept povzdálené lokality budeme dávat dohromady v průběhu roku 2009.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Vyšší platy zajistíme, máme s tím zkušenosti
Ohodnoťte tento článek!