Vyšší poplatky zhorší dle lékařů dostupnost, pojištěnci je chtějí

peníze, peněženka

Ambulantní specialisté tvrdí, že když k nim budou potřebovat pacienti doporučení praktika, řada nemocných se léčit nebude. Chtějí o návrhu jednat. Zvýšení poplatku u specialisty z 30 korun na dvě stovky, když neakutní pacient nebude mít doporučení praktika, plánuje ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). Platforma zdravotních pojištěnců vyšší platbu za přímý přístup ke specialistovi v těchto případech podporuje, řekl dnes novinářům právník platformy Ondřej Dostál.

„Pokud jde pacient rovnou ke specialistovi, i když by jeho zdravotní problém mohl vyřešit praktik, plýtvá penězi zdravotního pojištění. Ošetření u specialisty je pro pojišťovny dražší,“ uvedl.
Pojišťovna uhradí péči ze společného fondu, takže výšené náklady nesou všichni pojištěnci. „V takovém případě není důvodné, proč by příjemcem této pokuty měl být ambulantní specialista, který k tomu přijde jak slepý k houslím, a proč by se neměla vrátit do solidárního fondu,“ dodal.

Platforma chce vyjasnit, zda poplatky mají regulovat přístup pacientů, tedy zamezit zneužívání péče, nebo přinést zdravotnictví peníze. Pokud jsou „pokutou“ za plýtvání, měly by je dostat zdravotní pojišťovny, které péči platí. Pokud je to úhrada za služby, například hotelové v nemocnicích, není jasně vymezeno, co za ně pacient má dostat.
„Navrhujeme zvážit variantu, aby poplatky byly příjmem pojišťoven. Zdravotníci se soustředí na poskytování péče a regulaci budou sledovat pojišťovny, které výpadek v příjmech zdravotníkům nahradí,“ řekl Dostál.

K platbám v nemocnici, kde by podle plánů koalice měli pacienti za den místo 60 korun platit 100 korun i více, uvedl, že pacienti očekávají za tyto peníze lepší služby či stravu. Pokud ale je poplatek příjmem zařízení, nemůže mu podle Dostála v demokratické zemi nikdo nařídit, nač ho má použít – zda na zvýšení platů zaměstnanců, koupi nového přístroje nebo zvýšení komfortu pacientů.

Podle Dostála je nutno vyřešit situaci sociálně slabých pacientů. V této oblasti nemůže fungovat trh. Nemocnice není hotel, pacient po operaci nemůže říci, že služby jsou předražené a odejít.
„Z toho důvodu je zapotřebí, aby sociálně slabí měli limit z těchto plateb, a pokud by se tyto související služby vyloučily ze zdravotního pojištění, měly by mít regulovanou cenu,“ dodal.

Sdružení ambulantních specialistů vyzvalo vládu, ministerstvo zdravotnictví, lékařskou komoru, pacientská sdružení a organizace lékařů k diskusi, jejímž výsledkem má být „opravdová racionalizace systému péče“ tak, aby zůstala svobodná volba lékaře a přitom se zbytečně neplýtvalo prostředky zdravotnictví.

Ohodnoťte tento článek!