Výzva pro zdravotnická zařízení, lékaře a lékárníky

Zdravotnictví a medicína vyzývají zdravotnická zařízení, lékaře a lékárníky, kteří byli postiženi povodněmi a potřebují pomoc, a ostatní, kteří naopak mohou pomoci, aby se ozvali s konkrétními požadavky a nabídkami on-line redakci Zdraví.Euro.cz na adresu zdnonline@sanomamag-praha.cz…

Zdravotnictví a medicína vyzývají zdravotnická zařízení, lékaře a lékárníky, kteří byli postiženi povodněmi a potřebují pomoc, a ostatní, kteří naopak mohou pomoci, aby se ozvali s konkrétními požadavky a nabídkami on-line redakciZdraví.Euro.cz na adresu zdnonline@sanomamag-praha.cz.

Vaše zprávy budou uveřejněny za stránkách serveru www.Zdravi.Euro.cz, jejich aktualizace bude probíhat denně včetně víkendu a informace budou rozesílány s denním zpravodajstvím na více než 1400 e-mailových adres čtenářům po celé České republice.

Prosíme, nezapomeňte uvést JMÉNO kontaktní osoby, TELEFON (i mobilní) a přesnou ADRESU kam nebo odkud má být pomoc poskytnuta!

     Děkujeme všem, kteří nabídnou pomoc…

          Redakce Zdravotnictví a medicína

18.8.2002, 17:52

ŽÁDOST: Praha v rámci povodňové pomoci žádá a prosí, aby se ten, kdo může poskytnout jednoduché respirátory a zdravotnické roušky, obrátil na magistrát hl. m. Prahy. Informace a kontakt: 0603/221324

16.8.2002, 16:05

NABÍDKA POMOCI: Nemocnice Rýmařov nabízí možnost hospitalizace, převzetí pacientů, event. zajištění plánované i akutní péče pro obory chirurgie, gynekologie-porodnictví, pediatrie a interna včetně OOP. Nemocnice má vlastní AT stanici a energoblok, takže i v případě nouze, výpadku energie a zastavení dodávky vody je schopna zajistit provoz po dobu jednoho týdne. Tel.: 0647/513111, Fax: 0647/513402

16.8.2002, 11:51

NABÍDKA POMOCI: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) poskytuje rady distributorům, lékárnám, lékařům, i laické veřejnosti: informace o léčivech a zdravotnických prostředcích, informace o spojení na pracoviště ústavu pro jednotlivé regiony, jak nakládat s léky po povodních. V případě poškození zásob vydá ústav zdarma odborné dobrozdání pro pojišťovny o kvalitě léčiv. V případě poškození provozních prostor výrobců, distributorů či lékáren poradí jak obnovit provoz tak, aby byly dodrženy závazné normy.

Informace dostanete v pracovní době na telefonu 02/721 85 333 nebo 02/557 26 333, naléhavé záležitosti týkající se ohrožení zdraví nebo života vyřizují nepřetržitě na telefonním čísle 02/72 18 57 77.

16.8.2002, 11:45

NABÍDKA POMOCI: Vozíčkáři se v Praze mohou obracet na řidiče pražské organizace vozíčkářů pana Popeláře: 0602/26 70 40 a pana Vaňu: 0602/25 66 55.

16.8.2002, 11:31

NABÍDKA POMOCI: Akciová společnost Léčiva je schopna plně zajistit dostupnost svých léků v potřebném množství. Jedná se zejména o léky, jejichž zvýšená potřeba může vyvstat v souvislosti s ničivými záplavami.

K tomuto účelu byl zřízen ve firmě krizový dispečink, který je schopen zajistit urgentní dodávku léčiv do kteréhokoliv zdravotnického zařízení či krizového centra. V případě potřeby volejte na číslo 02/72702078.

Ohodnoťte tento článek!