Vzdělávacích kmenů bude minimálně 16, o dvou se jedná

studium, škola, knihy

Minimálně 16 vzdělávacích kmenů a regulovaná cena stáže: to jsou ve zkratce nejdůležitější body dohody mezi ministerstvem zdravotnictví a mladými lékaři o změnách ve specializačním vzdělávání. O dalších dvou kmenech se jedná.

Další kolo jednání o změnách ve specializačním vzdělávání přineslo pozitivní výsledky. Jeho výsledky si pochvalovali všichni zúčastnění, a to i přesto, že názory na financování zůstávají rozdílné.

Jinak se ale subjekty shodly na podstatných změnách: většina vzdělávání po promoci proběhne v menších nemocnicích, stáže ve fakultních nemocnicích se tím výrazně zkrátí.

Místo dosavadních deseti základních vzdělávacích kmenů jich bude minimálně šestnáct. O dalších dvou se jedná. Cena stáže bude regulována, den bude nejvýše za 350 korun.

MZ: shoda se podařila

Na ministerstvu se sešli zástupci ministerstva, Mladých lékařů, České lékařské komory a děkanů lékařských fakult. O jednání hovořili jako o věcném, korektním a plodném. „Shoda na hlavních věcech, které způsobují v tuto chvíli největší problémy, se podařila,“ uvedla náměstkyně Markéta Hellerová.

První okruh, na kterém se podařilo shodnout se týká náplně vzdělávacích programů, kterou mají na starosti akreditační komise. Vzdělávání v úvodním kmeni se posune do menších nemocnic a pobyt na vysoce specializovaném pracovišti se omezí na dobu co nejkratší.

Ministerstvo nabídlo mladým lékařům, aby pracovali v akreditačních komisích s hlasem poradním a mohli tyto změny ovlivnit. „Budeme apelovat na předsedy akreditačních komisí, aby provedli revizi,“ uvedla Hellerová.

Regulace ceny

Dalším bodem jednání byla cena stáže. Zúčastění se shodli na tom, že požádají ministerstvo financí, aby ji zregulovalo na maximální hodnotu 350 korun denně. „Vysoké ceny nyní zatěžují zdravotnická zařízení, lékaře i státní rozpočet, který na stáže přispívá,“ uvedla Hellerová.

Kmeny ze současných deseti se rozšíří minimálně o šest, nově bude ORL, oční, neurologie, urologie, dermatovenerologie a ortopedie. Jednat se bude dále o neurochirurgii a kardiochirurgii. Ministerstvo chce oslovit příslušné odborné společnosti.

Kmeny jsou podle kritiků příliš obecné, takže například oční lékař po dvou letech studia, kdy by měl většinu výkonů již vykonávat samostatně, nemá ve svém oboru žádnou praxi.

Problém zůstává u financování

Martin Švestka ze sdružení Mladí lékaři shodu potvrdil. Připomněl, že ale Mladí lékaři nesouhlasí s návrhem, který předložilo ministerstvo na jednání před dvěma týdny. Ministerstvo chce půl miliardovou dotaci nově rozdělit – část dostanou nadále nemocnice a nově by stipendium nejméně 5000 korun měsíčně měl dostat přímo lékař, který se školí.

Mladí lékaři chtějí, aby tyto peníze dostalo všech zhruba pět tisíc lékařů v přípravě. Podle ministerstva na to státní rozpočet nemá, dostanou je prý jen ti, kteří do přípravy teprve nastupují. Předseda vědecké rady ČLK Aleš Herman doplnil, že rozšíření kmenů na 16 ČLK vítá. Podobně se vyjádřili i zástupci děkanů.

Lékařské fakulty převezmou od července od státu organizaci specializačního vzdělávání. S tím ale nesouhlasí ČLK. Pokud prý bude vzdělávání organizovat sedm lékařských fakult, hrozí další desintegrace. ČLK už dříve ministerstvu navrhla, že toto vzdělávání převezme sama.

Ohodnoťte tento článek!