Vzdělávání i transplantace poslanci odložili

Budou návrhy zákonů ke vzdělávání ve zdravotnictví a k transplantacím schváleny ještě v tomto volebním období? Tato otázka zůstala po jednání sněmovního zdravotního výboru…

28. února otevřena. Ačkoli oba návrhy zmíněných norem byly předběžně zařazeny na březnovou schůzi sněmovny, poslanci očekávají, že dojde k jejich přeřazení na program dubnového pléna. Teprve na začátku dubna totiž zdravotní výbor uzavře sérii nových pozměňovacích návrhů, jež od různých subjektů stále proudí na stůl jednotlivých členů výboru.

Pokud jde o zákon o zdravotnických povoláních, stále ještě nedošlo ke konsensu, zda bude sněmovně předložena nová pracovní verze, v níž je spojena původní vládní a poslanecká předloha. Situaci navíc „komplikuje“ skutečnost, že ministerstvo zdravotnictví v nejbližší době navštíví delegace Evropské komise, která se chystá zkoumat, do jaké míry je vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR kompatibilní s evropskými směrnicemi.

Přijetí návrhu zákona o dárcovství a transplantacích orgánů a tkání se oddaluje mj. z toho důvodu, že část členů zdravotního výboru má výhrady k návrhu nové vyhlášky, podle níž se má postupovat při ověřování smrti potenciálních dárců. Na návrhu nové vyhlášky nyní pracovalo devět odborných lékařských společností, přesto poslanec Josef Janeček (KDU-ČSL) poukázal na nutnost dopracovat a zpřesnit některé postupy při vyšetření zemřelých osob. Jmenoval konkrétně postupy u dětí, kdy zahraniční předpisy vymezují odlišnější režim vyšetření, než je tomu u dospělých pacientů, a dále J. Janeček zmínil problematiku srdeční smrti, u níž v ČR dosud chybějí oficiálně uznané postupy.

(boš), Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!