Vzdělávání lékařů a sester pomáhá rozvoji nemocnice

studium

Lékaři a sestry frýdecko-místecké nemocnice mají možnost absolvovat další kvalifikační vzdělávání. Kromě toho, že si tím prohlubují znalosti ve svých oborech, zvyšují taky prestiž a kvalitu zařízení.

V současnosti je celkem 44 lékařů a 41 sester zařazeno do specializačního vzdělávání s cílem získat specializaci v oboru, kterému se chtějí věnovat.

V rámci celoživotního vzdělávání si pracovníci ve zdravotnictví průběžně doplňují, prohlubují a zvyšují své vědomosti a dovednosti v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky.

Zároveň je zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků předpokladem dlouhodobého personálního rozvoje frýdecko-místecké nemocnice.

„V naší nemocnici pracuje celkem 176 lékařů, z toho 111 s takzvanou specializovanou způsobilostí k výkonu povolání. To znamená, že za sebou mají specializační vzdělávání v oboru, ve kterém pracují, úspěšně zakončené atestační zkouškou. Toto specializační vzdělávání zpravidla trvá pět až šest let,“ upřesnila vedoucí personálního oddělení Nemocnice Frýdek-Místek Emília Juříčková.

Přes 70 procent sester v nemocnici jsou registrované sestry, které mohou vykonávat své povolání bez odborného dohledu. Výkon povolání bez odborného dohledu je nejvyšší kategorií výkonu povolání, kdy zdravotničtí (nelékařští) plně odborně způsobilí pracovníci vykonávají činnost zcela samostatně.

„Více než jedna třetina ze 490 sester absolvovala pomaturitní specializační studium zaměřené například na péči o děti, o dospělé, o chronické rány nebo je specializována na anesteziologickou, resuscitační a intenzivní péči,“ vyjmenovala Emília Juříčková.

Kromě specializačního studia lékaři a sestry v rámci celoživotního vzdělávání absolvují akreditované kurzy, které se týkají oboru, odborné ústavní a klinické semináře, odborné sjezdy, konference a semináře odborných společností na celostátní úrovni

Ohodnoťte tento článek!