Vzniká informační monstrum?

V Poslanecké sněmovně 28. února proběhla výměna názorů na další vývoj tzv. Národního zdravotnického informačního systému. Ten nyní funguje jako státem podporovaný program…

(vedle ÚZIS sbírá data o pacientech firma Medicon v pražském IKEM). Autoři novely zákona o péči o zdraví lidu, poslanci R. Čevela a M. Cabrnoch však usilují o institucionální řešení sběru dat, kdy z Mediconu by ze zákona vznikl nový subjekt spravující mnoho zdravotních registrů (např. data o onkologicky nemocných, o transplantacích). Poslankyně E. Fischerová však předkladatelům tohoto záměru vytkla, že vytvářejí „informační monstrum“ s možným negativním dopadem. Nový subjekt by podle ní byl příliš finančně náročný a navíc hrozí, že bude docházet k úniku osobních dat a k jejich komerčnímu využívání. Poslanci se touto věcí budou dále zabývat na schůzi zdravotního výboru.

(boš)

Ohodnoťte tento článek!