Vznikl Institut pro elektronizaci zdravotnictví

Společnosti Nordic Investors, Mediware a CECG zastřeší devět projektů, více než 2,9 mil. klientů, 21 tisíc zdravotnických pracovníků a 8,7 tisíce poskytovatelů zdravotní péče zapojených v systému elektronické zdravotní knížky a nadstavbových modulech eHealth platformy.

Posláním institutu je podpora elektronizace zdravotnictví, zvyšování zdravotní gramotnosti a zjednodušení orientace občana v péči o zdraví. K realizaci svého poslání bude institut kromě odborníků ve správní radě využívat i služeb odborné komise složené ze špiček klíčových oborů medicíny.
„Úspěšně pokračujeme v úsilí elektronizovat tuzemské zdravotnictví. Jsme velmi rádi, že ve správní radě institutu zasednou opravdové špičky oboru, prof. Jan Pirk, prof. Vladimír Beneš a prof. Pavel Kolář. Předsedou správní rady bude Jiří Potůček, jenž je de facto zakladatelem moderního pojetí telemedicíny v České republice,“ říká Jan Petřík, partner Nordic Investors.

Stěžejním projektem institutu je systém Zdravel, který bude k širšímu využití připraven v dubnu. Půjde o několik aplikací založených na komplexní eHealth platformě v oblasti ukládání a evidence zdravotních dat pacientů, telemedicíny a sportovních aplikací.

Skupina Mediware se stává technologickým zakladatelem a partnerem Institutu pro elektronizaci zdravotnictví. Poskytuje zázemí více než 30 vývojářů a do institutu vkládá i několik funkčních projektů v oblasti personalizované medicíny, optimální farmakoterapie a telemedicíny.
„Máme dost důvodů věřit, že na trh přineseme skutečně špičkový produkt, který vzniká za soukromé peníze a díky našemu dlouholetému know-how. Jsem rád, že Mediware a Nordic Investors spolupracují na aplikacích, které mají ambice zachraňovat lidské životy,“ říká Jiří Potůček, spolumajitel skupiny Mediware.

Ohodnoťte tento článek!