VZP a protonové centrum stále bez dohody, jednat mají do týdne

Budova PTC v Praze na Bulovce.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) a Protonové centrum v Praze (PTC) stále nemají uzavřenou dohodu o léčbě pacientů s rakovinou. Společné jednání je čeká v polovině prosince. Vedení centra se navíc rozhodlo, že od ledna 2014 začne na vlastní náklady přijímat děti a mladistvé bez čekání na souhlas zdravotních pojišťoven.

„Bude-li protonová terapie doporučena odborníky z Komplexního onkologického centra, VZP ji uhradí tomu zdravotnickému zařízení, se kterým se na poskytnutí péče konkrétnímu pacientovi dohodne,“ reagoval na rozhodnutí centra mluvčí VZP Oldřich Tichý.

VZP, která je se zhruba šesti miliony klientů největší v zemi, zaslala centru návrh smlouvy v říjnu. Vyjádření pojišťovna dosud neobdržela, tvrdí mluvčí VZP Oldřich Tichý. Centrum však podle mluvčího Vladimíra Šulce již připomínky zaslalo. „Centrum věří, že na jednání, které se uskuteční v nejbližších dnech, dospěje ke společné dohodě,“ uvedl Šulc.

„Nyní je předběžně dohodnutá schůzka zhruba na polovinu prosince, nicméně dokud se opravdu neuskuteční, těžko předvídat, s čím PTC přijde,“ sdělil ČTK Tichý. „Termín schůzky jsme nabízeli již několikrát, nikdy nebyl ze strany PTC akceptován,“ dodal.

V návrhu smlouvy, jejíž plné znění VZP zveřejnilo, pojišťovna nabízí protonovému centru paušální částku 505 907 Kč za ozařování dospělého pacienta a 734 567 Kč za péči o dítě. Maximálně však VZP zaplatí centru 100 milionů korun ročně. Smlouva by měla být uzavřená na jeden rok.

„Pokud by protonové centrum návrh smlouvy s VZP akceptovalo, stala by se Česká republika lídrem v oblasti úhrad protonové terapie v celé EU. Při přepočtu na počet obyvatel se totiž v žádné jiné zemi Evropy tolik pacientů protonovou terapií neléčí,“ uvádí VZP. V současné době posílá své pacienty většinou do centra v Mnichově, kde lékaři poskytují léčbu za ceny srovnatelnými s těmi, které je VZP připravena platit pražskému centru.

Původní smlouva o smlouvě budoucí z roku 2006 mezi VZP a protonovým centrem zaručovala centru na 15 let miliardu korun ročně za léčení 1600 klientů VZP. Platnost smlouvy však VZP odmítá, kvůli jejímu sjednání podala trestní oznámení. V polovině listopadu v této souvislosti protikorupční policie obvinila jednoho člověka, jeho jméno však neupřesnila. Smlouvu tehdy podepsal nucený správce pojišťovny Antonín Pečenka.

Proton Therapy Center je soukromý projekt v areálu Nemocnice Na Bulovce, který využívá pro léčení nádorových onemocnění protonové záření. Jeho vznik přišel na 3,5 miliardy korun. Léčbu prvního pacienta centrum zahájilo před rokem a nyní má stovky pacientů. Po spuštění plného provozu plánuje roční kapacitu na 2000 až 2500 klientů.

Ze sedmi zdravotních pojišťoven s centrem uzavřela dlouhodobou smlouvu zatím jen Vojenská zdravotní pojišťovna (zhruba 626 000 pojištěnců). Ostatní hradí léčení svých klientů individuálně. Protonová léčba rakoviny dosud není zařazena do systému zdravotního pojištění. V říjnu letošního roku se situací zabýval zdravotnický výbor senátu. Na jeho doporučení senátoři možná požádají ministerstvo zdravotnictví, aby se zasadilo o projednání žádostí o zařazení nových metod radioterapie do seznamu výkonů.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!