VZP bude konzultovat nabídku zdravotní péče s odborníky

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) bude konzultovat nabídku zdravotní péče s odbornými společnostmi, které jsou autoritami v daných oborech medicíny. VZP dnes podepsala memorandum s Českou lékařskou společností Jana Evangelista Purkyně (ČLS JEP), která zastřešuje odborné společnosti. Spolupráce má vést ke zlepšení poskytované zdravotní péče klientů VZP.

Lékařská společnost bude s pojišťovnou spolupracovat například při posuzování nových medicínských metod, technologií, dostupnosti léků nebo při vyhodnocování kvality zdravotních služeb. „Chceme zlepšit organizaci péče a zajistit, že zdravotní služby poskytované pojištěncům VZP budou nejen místně a časově dostupné, ale budou mít standardizovanou úroveň zajišťující včasnou, kvalitní, moderní a bezpečnou léčbu odpovídající ověřeným medicínským postupům garantovaným ČLS JEP,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci náměstek ředitele VZP David Šmehlík.

Podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka by spolupráce mohla zlepšit dostupnost účinných a bezpečných přípravků. „My si chceme dělat názor, jestli ten přípravek má být hrazen a v jakých situacích,“ dodal Šmehlík.

VZP zřídí společné poradní orgány, které se budou vyjadřovat k problémům ve veřejném zdravotním pojištění. Obě strany budou spolupracovat při tvorbě návrhů na změny legislativy, nebo posuzování návrhů od jiných institucí. Výsledky spolupráce budou vyhodnocovány jednou za půl roku.

„Vítáme, že Česká lékařská společnost jakožto organizace zastřešující nejvyšší odborné autority v České republice bude hrát významnou roli v přístupu největší zdravotní pojišťovny k zajištění zdravotní péče pro její klienty,“ sdělil předseda ČLS JEP Štěpán Svačina. Představitelé ČLS JEP si od spolupráce slibují zlepšení dialogu s pojišťovnou a možné prosazení vědeckých zjištění do rozhodování pojišťovny.

Ohodnoťte tento článek!