VZP chce od firmy IZIP převzít celý portál

laptop, počítač, ehealt, fonendoskop

Všeobecná zdravotní pojišťovna by ráda získala do vlastnictví elektronický portál, který nyní spoluvlastní se společností IZIP.

Po vypovězení smluv s IZIP by musela za 200 milionů vybudovat nový portál pro komunikaci se zdravotnickými zařízeními, plátci pojistného a pojištěnci. Správní rada rozhodla, že ředitel pojišťovny Pavel Horák se má pokusit převzít i tu část portálu, již má IZIP.

„Pokud to společnost IZIP odmítne, nebo cena bude nepřijatelná, má pan ředitel vypsat výběrové řízení na nový portál,“ řekl zdroj obeznámený s průběhem jednání správní rady. Informaci potvrdil náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek, který je členem správní rady za stát.

„Správní rada tak rozhodla vzhledem k tomu, že VZP vlastní zdrojové kódy a portál byl připraven pro ni. Pokud by se to panu řediteli nepovedlo, má zahájit kroky k výběrovému řízení a zároveň udělat kroky, aby byl zajištěn provoz portálu po dobu nezbytně nutnou i po 1. lednu 2013,“ řekl Nosek.

Smlouvy se společností IZIP mají být vypovězeny do 30. června, vyprší na konci roku. Od 1. ledna 2013 tak má skončit VZP s projektem elektronických knížek, má ale zájem o pokračování služeb portálu buď dosavadního, či nového.

Čtěte také:

GLOSA: S kormidlem opatrně

Zastavení elektronických zdravotních knížek může skončit arbitráží

VZP chce od firmy IZIP převzít celý portál
Ohodnoťte tento článek!