VZP dá návrh smlouvy s protonovým centrem posoudit ministerstvu

smlouva, podpis, dohoda

Návrh smlouvy, který dala pražskému Protonovému centru Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), včetně připomínek protonového centra, bude předán k posouzení ministerstvu zdravotnictví. Rozhodla o tom správní rada VZP, řekl ČTK ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

VZP jediná ze sedmi zdravotních pojišťoven nemá smlouvu s pražským centrem a hradí léčení každého pacienta individuálně.

Ředitelka strategie protonového centra Iva Taťounová ČTK řekla, že ze strany centra nic nebrání uzavření smlouvy na základě zákonem daných podmínek. „Naše návrhy jsou jednoduché a konzistentní. Nic nebrání uzavření standardní smlouvy, podobné těm, které máme s ostatními zdravotními pojišťovnami,“ prohlásila.

Podle novely zákona o zdravotním pojištění je protonová léčba hrazeným zdravotním výkonem. Novela popsala způsob úhrady, k léčbě mohou být přijati pouze pacienti s doporučením komplexního onkologického centra.

Kabátek potvrdil, že v minulém týdnu zaslala VZP návrh smlouvy včetně dohody o narovnání stávajících problematických vztahů. Návrh dostali všichni členové správní rady, aby vše bylo pod veřejnou kontrolou.

„V pátek minulý týden jsme obdrželi připomínky, které v podstatě celý náš návrh smlouvy negují, zejména v oblasti základních parametrů, jako je zastropování služby či dohoda o narovnání,“ řekl ředitel.

Správní rada také rozhodla, že je nutné veškeré podklady analyzovat, a shodla se, že v základních parametrech neodpovídají požadavky centra tomu, co schválila řediteli jako mandát pro jednání.

„Požádáme na základě úkolu správní rady o stanovisko ministerstvo zdravotnictví k obsahu těchto smluv ve vztahu ke standardním smluvním ujednáním v této oblasti,“ uvedl ředitel. Jakmile bude mít podrobné stanovisko k připomínkám centra, vyzve jeho zástupce k jednání.

Taťounová doplnila, že centrum napadá hlavně limitaci péče, kterou navrhuje VZP. „Limit má význam jen u zdravotnických zařízení indikujících poskytovanou péči, což protonové centrum není,“ vysvětlila.

Letos od ledna do listopadu uhradila VZP za léčení svých pojištěnců přes 38 milionů korun. Taťounová tvrdí, že pokud by VZP uzavřela smlouvu jako zaměstnanecké pojišťovny, úhrada při stejném počtu pacientů by činila o deset milionů korun méně. Kabátek k tomu uvedl, že nemůže tento návrh posoudit, protože obsah smluv s ostatními pojišťovnami centrum tají.

VZP dá návrh smlouvy s protonovým centrem posoudit ministerstvu
Ohodnoťte tento článek!