VZP hraje mrtvého brouka

Titulní obrázek

Nemocnice v Litomyšli musela odkládat plánované operace. Nemůže se vejít do paušálů zdravotních pojišťoven. Některou péči tak podle ředitele Libora Vylíčila hradí sama. „Jednáme s VZP s krajskou pobočkou, chtějí to od nás písemně, takže jim píšeme zdůvodňující a vysvětlující dopis,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz…

Rozhovor Zdraví.Euro.cz s ředitelem nemocnice Litomyšl Liborem Vylíčilem

Nemocnice v Litomyšli musela odkládat plánované operace. Nemocnice se nemůže vejít do paušálů zdravotních pojišťoven. Některou péči tak podle ředitele Libora Vylíčila hradí sama.

Koncem pololetí jste byli nuceni začít odkládat neakutní operace. K tomuto kroku Vás přivedl nedostatek peněz od pojišťoven. Můžete přiblížit, jak problémy vznikly?

Nemocnice Litomyšl před čtyřmi lety prošla důležitou rekonstrukcí, smlouvy byly nastaveny paušálně, při rekonstrukci byla naše výkonnost nižší než obvykle, přes naše upozornění, které pojišťovny nebraly v potaz a rekonstrukci nám v dodatcích o úhradách nezohlednily a po dokončení rekonstrukce vzaly jako porovnávací období i dobu rekonstrukce. V tu dobu se také rušila nemocnice ve Vysokém Mýtě, respektive porodnice a gynekologie, tudíž nám přibylo porodů a také jiných pacientů např. neurologických. My jsme udělali úkony třeba za 9 milionů korun a dostali jsme zaplaceno 6 milionů korun, ten rozdíl byl vždycky minimálně 2 – 3miliony. Tady jsme během 3 let ztratili 10 milionů korun. Dle smluv, které byly před Rathovými regulacemi, šlo ale postupně navýšit výkonnost, kterou pojišťovny částečně zohlednily. Toto zohlednění s sebou ale neslo vždy nějakou ztrátu (ZP nebyla výkonnost zaplacena úplně). Tím, že jsme dělali část výkonů zadarmo, v platbách se nezohlednil nárůst cen energií, nárůst cen potravin, léků, zdravotnického materiálu a tak dál. A ten rozdíl mezi paušálem a uděláním práce šel na konto nemocnice. Poté přišly Rathovy regulační vyhlášky, to způsobilo další problémy.

Na kolik procent vůči pojišťovnám pracujete?

Došli jsme ke smlouvám, kde je řečeno, že pojišťovny uhradí 90 % výkonu srovnatelného období. Porovnávací období je pololetí, takže my jsme v květnu nebo dubnu zjistili, že nemocnice pracuje vůči pojišťovnám na 130% výkonnosti první poloviny roku 2006. Když tedy bereme, že dostaneme 104% úhrady, tak jakékoliv navýšení úhrad práce lékařů, sester, energie, materiálu není zaplaceno. V květnu jsme zjistili, že je minimálně 30% nárůst léčby akutních neodkladných případů a v tu chvíli nám připadá na plánované operace a výkony mnohem menší balík úhrad. Přitom jedině neakutní péči jsme schopni ovlivnit, můžeme posunout frontu čekajících pacientů na plánované výkony např. žlučník, kýlu nebo kyčel. To jsme udělali v květnu a začali jsme vysvětlovat veřejnosti proč je nemocnice nucena odkládat plánovanou péči.Omezili jsme ji tak, že i když se v červnu plánovaná operativa vůbec nedělala, tak vůči všem pojišťovnám jsme mezidobí splnili na 107 – 110 %. Za provedený půl rok jsme 5 – 6 milionů korun od pojišťoven v mínusu, což nejsme schopni zvládnout. A pak se řekne, že je špatný managment. Není to špatným managmentem, je to tím, že nemocnice nedostanou zaplaceno.

Kdy se pacienti svých operací dočkají?

Odkládané operace jsme začali operovat o prázdninách, kdy většina jiných nemocnic má „prázdninový provoz.“ Jenže se opět bude hodnotit další půl rok a je možné, že k tomuto budeme muset sáhnout v listopadu a v prosinci.

Jedna z pojišťoven Vašim požadavků vyhověla. Bude platit úkony nad rámec paušálu?

Ano, pojišťovna 222 (Česká národní zdravotní pojišťovna) přišla s tím, že nám ortopedii vyčlení z paušálu a uzavře na její výkonnost zvláštní smlouvu. Úkony nám tak zaplatí nad rámec paušálu. Ale řekla to jediná pojišťovna, která má vůči nám obrat za rok 10 – 12 milionů. Pojišťovna VZP, která má vůči nám objem úhrad ve výši cca. 220 milionů korun za rok, dělá mrtvého brouka.

Česká národní zdravotní pojišťovna ustoupila na základě stížností pacientů?

Ano, na základě dopisů, které jsme pacientům rozeslali a vysvětlovali jsme tam, proč nemůžeme operovat. A pacienti poté šli s tímto dopisem na své zdravotní pojišťovny a dožadovali se nápravy, tato pojišťovna se ozvala jako jediná. V objemu úhrad cca. 300 milionů korun ročně, je to ale malá náplast. Bylo by potřeba, kdyby stejným způsobem zareagoval náš největší smluvní partner – VZP.Pro klienta je to neuvěřitelné, přijde-li k nám s bolestí kloubu a my řekneme, že jsme ho nuceni kvůli regulacím odoperovat za tři roky. Ročně bychom byli schopni udělat 300 – 350 operací velkých nosných kloubů, jenže kvůli paušálům jich můžeme udělat jen 150 – 200.

Jak reagují pacienti na odkládanou péči?

Pacienti jsou samozřejmě naštvaní, stěžují si na lékaře, ale my opakovaně vysvětlujeme, že jsme schopni zkrátit čekací doby na všechny typy plánových operací, které v naší nemocnici provádíme. Nezbytnou podmínkou pro nás je ale plná úhrada těchto výkonů.

Jaké řešení by pro Vás bylo ideální? Navýšení paušálu nebo placení některých úkonů zvlášť?

My jsme schopni se se zdravotními pojišťovnami domluvit na čemkoliv: zvýšení paušálů, vyjmutí některé neakutní péče a zvláštní režim její úhrady, atd.

Probíhají jednání s VZP?

Jednáme s VZP s krajskou pobočkou, chtějí to od nás písemně, takže jim píšeme zdůvodňující a vysvětlující dopis. S ostatními pojišťovnami zatím nejednáme. Rozhodující je pro nás stanovisko VZP, protože máme 83 procenta všech pojištěnců VZP. Do budoucna nás čeká hodně jednání a vysvětlování pacientům, protože naší zaměstnanci slýchávají od pacientů neustále, že mají na tuto péči nárok, že si zdravotní pojištění platí a v tu chvíli to dokáže vyvolat poměrně agresivní situaci.

Michaela Svobodová, www.Zdravi.Euro.cz

VZP hraje mrtvého brouka
Ohodnoťte tento článek!