VZP: IZIP považujeme za mimořádný úspěch

lékař, počítač, intenet

Systém IZIP čelí často kritice, přesto ho Všeobecná zdravotní pojišťovna považuje za mimořádný úspěch. „Ale samozřejmě chápeme, že ne všichni lékaři tuto možnost vítají,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz mluvčí VZP Jiří Rod.

Systém IZIP se vyvíjí již téměř deset let, nefunguje stále ale tak, jak by měl a pojišťovna kvůli němu čelí často kritice. Nezvažovali jste změnu strategie?

Nevím, co Vás vede ke konstatování, že projekt nefunguje. Naopak, to že více než dva a půl milionu lidí projevilo zájem o to, mít online přehled o svém zdravotním stavu a také o tom, jaká péče je mu poskytována a jakou péči lékař pojišťovně vykazuje, to považujeme za mimořádný úspěch. Ale samozřejmě chápeme, že ne všichni lékaři tuto možnost vítají.

A ještě pro ilustraci – Až 94 % lidí by uvítalo neplacenou a zabezpečenou elektronickou službu, díky které by měl záchranář k dispozici klíčové informace o jejich zdravotním stavu, sami by měli své zdravotní informace na jednom místě a tato služba by je automaticky upozorňovala na očkování a prohlídky u lékaře. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti Ipsos Tambor. A takovou službu zcela zdarma nabízí právě Elektronická zdravotní knížka (EZK).

Systém ale není využívaný tak jak by měl. Podle některých informací z médií jej využívá mnohem méně lékařů než uvádíte..

Nebudu komentovat informace z deníku MF DNES, protože ho nepovažujeme za seriózní. My máme k dispozici zcela jiná čísla. Do systému je zapojeno 8 078 ZZ, 18 535 lékařů a již zmiňovaných více než 2,5 milionu pojištěnců VZP. Se systémem tak spolupracuje více než 30 % zdravotních profesionálů a jejich řady se každý den rozrůstají. Vize je taková, že nejpozději do roku 2013 by mohlo být zaregistrováno 80 % pojištěnců VZP – tedy cca 5 milionů osob a převážná většina lékařů i zdravotnických zařízení. Zapojeno v systému EZK je nyní 101 z celkového počtu 191 nemocnic.

Mají být spuštěny pilotní projekty ve dvou krajích. Kdy přesně k tomu dojde?

Pilotní projekty budou spuštěny v polovině roku 2011. Finalizujeme přípravy, přesný termín oznámíme.

O projektech se hovoří jako o poslední šanci pro IZIP, pokud neprokážou, že se opravdu vyplatí, může se stát, že prostě projekt skončí?

Samozřejmě že usilujeme o to, projekt Elektronických zdravotních knížek stále zlepšovat. Cílem pilotních projektů je začlenění (díky vysoké penetraci pojištěnců VZP a také systému Elektronických zdravotních knížek v Karlovarském kraji a na Vysočině) jak pacientů, zdravotnických pracovníků, tak i ostatních prvků zdravotnického systému do komplexního systému elektronizace. Toto řešení programu kvality péče s sebou přinese zkvalitnění léčby, vyšší efektivitu a další výhody celému zdravotnickému systému. V rámci pilotních projektů bude průběžně sledována interakce mezi poskytovateli zdravotní péče/zdravotnickými zařízeními, klienty/pacienty, zdravotní pojišťovnou a ostatními zařízeními. Budou se zjišťovat zejména rozdíly v nákladovosti a kvalitě lékařské péče ve srovnání s ostatními kraji. Celý projekt bude vyhodnocen na začátku roku 2012.

Pojišťovna chce odkoupit majoritní podíl, jak vypadají jednání?

O této možnosti se stále jedná.

Co se stane s daty, když pojištěnec změní pojišťovnu?

Pokud klient systému EZK odejde od pojišťovny VZP, je povinen o této změně informovat společnost IZIP. V případě, že klient sám o tomto kroku neinformuje, tak v rámci průběžné synchronizace dat, kdy je prověřováno, zda je daný uživatel EZK klientem VZP, je tato skutečnost zjištěna. Elektronická zdravotní knížka klienta poté funguje pouze v omezeném režimu, kdy dojde k deaktivaci klíčových služeb (například aplikaci Očkovacího kalendáře nebo Osobního účtu pojištěnce) vyjma služby přihlášení do EZK. Uživatel pak na úvodní stránce po přihlášení do jeho EZK vidí informaci, že služby nejsou vzhledem k příslušnosti k jiné zdravotní pojišťovně dostupné.

VZP: IZIP považujeme za mimořádný úspěch
Ohodnoťte tento článek!