VZP již nedluží nemocnicím

Ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Jiřina Musílková včera řekla, že VZP již nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči nemocnicím ani jiným subjektům působícím ve zdravotnictví. „VZP platí nyní včas podle nasmlouvaných smluv již třetí měsíc…

PRAHA – “ uvedla Musílková s připomenutím na množství pohledávek, které pojišťovna měla ještě začátkem roku u některých českých podniků. Ty jí dohromady dlužily přes devět miliard korun.

Vláda proto začátkem roku rozhodla, že VZP dostane od Konsolidační banky peníze za nezaplacené pojistné od podniků v takovém rozsahu, aby ona sama mohla splatit dluh vůči nemocnicím. „Zálohou jsme prozatím dostali tři miliardy, které okamžitě přešly na účty podniků, které nám dlužily. V současné době dohadujeme splátkové kalendáře s těmi podniky, které peníze nedostaly,“ řekla včera Musílková.

Podle jejich slov je ale stále velký problém s výběrem pojistného u osob samostatně výdělečně činných, ale také u těch, za něž neplatí firmy. „Někdy se objeví plátce, u něhož jsme ani nevěděli, že má být za něj placeno zdravotní pojištění. Stává se to zvláště u jedinců, kteří pracuji v některé z menších firem, které své-zaměstnance k placeni pojistného nenahlašují. Díky našemu vyrozumění pak zjisti, že mohou mít problém třeba na nemocenském pojištění.“ vysvětlila Musílková. VZP ale v tomto případě nevymáhá placení po občanovi, ale po podniku. „Když totiž občan doloží. Že byl, anebo je zaměstnán, pak si to vyřizujeme samozřejmé s tím plátcem,“ dodala Musílková.

Trochu jiná situace je ale prý u osob samostatně výdělečně činných, které zdravotní pojištění musejí platit sami. Tam se lhůty ve vyrozumění velmi zkrátily, protože VZP začala dávat a zároveň stíhat roční vyrozumění na neplatiče.

ohm, Haló noviny, 10.5.2001

Ohodnoťte tento článek!