VZP: Kdo přešel k jiné pojišťovně, o poplatky nad limit nepřijde

VZP

Kdo přešel v průběhu roku k jiné zdravotní pojišťovně a přesáhne ochranný limit regulačních poplatků, nemusí se obávat, že o peníze přijde. Pojišťovny si informace o platbách předají informuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na svém webu.

Pojišťovnám hlásí uhrazené poplatky lékaři a zdravotnická zařízení. Do limitu se počítají třicetikorunové platby u lékaře a poplatky a doplatky za některé léky. Limit je 5000 korun za rok, pro děti a seniory poloviční.

„Zdravotní pojišťovna musí uhradit pojištěnci částku překračující limit do 60 kalendářních dnů po uplynutí čtvrtletí, v němž byl limit překročen,“ připomněl Rod. V daném roce pak za každé další čtvrtletí, a to do 60 dnů po jeho skončení, uhradí celou částku, protože limit byl již dříve překročen.
Při změně pojišťovny oznámí původní pojišťovna výši započitatelných poplatků a doplatků nové pojišťovně. Peníze vrací ta pojišťovna, u níž je člověk pojištěn k poslednímu dni roku, kdy limit překročil. Nová pojišťovna oznámí předchozí pojišťovně celkovou částku, o kterou byl limit překročen, i poměrnou částku podle doby pojištění, která připadá na předchozí pojišťovnu. Ta musí nové pojišťovně částku do 30 dnů uhradit.

„Pokud tedy pojištěnec překročí limit už ve třetím čtvrtletí, přitom u VZP je od prvního dne čtvrtého čtvrtletí, vrátí mu přeplatek jeho původní pojišťovna. Ta sdělí VZP, že všechny započitatelné poplatky a doplatky už musí VZP pojištěnci vracet. Pokud pojištěnec překročí limit až ve čtvrtém čtvrtletí, vrací přeplatek VZP s tím, že předchozí pojišťovna jí uhradí odpovídající část,“ shrnul mluvčí.

VZP: Kdo přešel k jiné pojišťovně, o poplatky nad limit nepřijde
Ohodnoťte tento článek!