VZP na webu po změně regulačních poplatků zveřejnila,kdy se platí

V nemocnicích hradí pacienti od počátku tohoto měsíce za den 100 korun místo dosavadních 60. Lékaři zaznamenali dotazy, zda se mění i jiné poplatky. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na svém webu informuje, jak to s regulačními poplatky aktuálně je. K 1. prosinci se nic nezměnilo na platbě 30 korun za klinické vyšetření u lékaře a položku na receptu a 90 korun za pohotovostní službu.

Nemění se ani nic na tom, které regulační poplatky se započítávají do ročního ochranného limitu 2500 korun u dětí a seniorů a 5000 korun u všech ostatních. Do limitu se nadále započítávají jen platby 30 korun u lékaře a za položku na receptu, včetně doplatků na některé léky. Regulační poplatek za den v nemocnici se do limitu nezapočítává.

Pokud hospitalizace započala před účinností zákona a pokračuje i po 1. prosinci, měl by podle stanoviska ministerstva zdravotnictví být regulační poplatek za první a poslední den, které se počítají jako jeden den, ve výši platné v den přijetí pacienta, tedy 60 korun. Účet musí pacient uhradit nemocnici do osmi dní po propuštění. Pokud pobyt trvá déle, platí na konci měsíce.

Stovku platí pacient za den v nemocnici, odborném léčebném ústavu, v zařízení následné péče, léčebně dlouhodobé péče, lázních plně hrazených ze zdravotních pojištění, v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách.

Regulační poplatek 100 korun se neplatí za pobyt ve stacionáři, poskytování jednodenní péče na lůžku, lázeňskou péči, kdy si náklady pobytu hradí pacient, a hospicovou péči. Nehradí ho ani pacient na propustce.

Rovněž se neplatí za narozené dítě, a to ode dne porodu do dne propuštění ze zdravotnického zařízení, kde se dítě narodilo, nebo do kterého bylo dítě ze zdravotních důvodů po porodu převezeno.

Další změny v platbách regulačních poplatků čekají pacienty od 1. ledna 2012, kdy začnou platit 30 korun za recept, ne jako dosud za položku na receptu.

VZP na webu po změně regulačních poplatků zveřejnila,kdy se platí
Ohodnoťte tento článek!