VZP na webu po změně regulačních poplatků zveřejnila,kdy se platí

V nemocnicích hradí pacienti od počátku tohoto měsíce za den 100 korun místo dosavadních 60. Lékaři zaznamenali dotazy, zda se mění i jiné poplatky. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na svém webu informuje, jak to s regulačními poplatky aktuálně je. K 1. prosinci se nic nezměnilo na platbě 30 korun za klinické vyšetření u lékaře a položku na receptu a 90 korun za pohotovostní službu.

Nemění se ani nic na tom, které regulační poplatky se započítávají do ročního ochranného limitu 2500 korun u dětí a seniorů a 5000 korun u všech ostatních. Do limitu se nadále započítávají jen platby 30 korun u lékaře a za položku na receptu, včetně doplatků na některé léky. Regulační poplatek za den v nemocnici se do limitu nezapočítává.

Pokud hospitalizace započala před účinností zákona a pokračuje i po 1. prosinci, měl by podle stanoviska ministerstva zdravotnictví být regulační poplatek za první a poslední den, které se počítají jako jeden den, ve výši platné v den přijetí pacienta, tedy 60 korun. Účet musí pacient uhradit nemocnici do osmi dní po propuštění. Pokud pobyt trvá déle, platí na konci měsíce.

Stovku platí pacient za den v nemocnici, odborném léčebném ústavu, v zařízení následné péče, léčebně dlouhodobé péče, lázních plně hrazených ze zdravotních pojištění, v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách.

Regulační poplatek 100 korun se neplatí za pobyt ve stacionáři, poskytování jednodenní péče na lůžku, lázeňskou péči, kdy si náklady pobytu hradí pacient, a hospicovou péči. Nehradí ho ani pacient na propustce.

Rovněž se neplatí za narozené dítě, a to ode dne porodu do dne propuštění ze zdravotnického zařízení, kde se dítě narodilo, nebo do kterého bylo dítě ze zdravotních důvodů po porodu převezeno.

Další změny v platbách regulačních poplatků čekají pacienty od 1. ledna 2012, kdy začnou platit 30 korun za recept, ne jako dosud za položku na receptu.

Ohodnoťte tento článek!