VZP: Návrat na staronové ceny léků očekáváme v týdnech

VZP

O tom, kolik pojišťovny i koncoví pacienti zaplatí za léky, zatím není rozhodnuto. Návrat na dražší ceny pojišťovny očekávají v řádu týdnů. VZP ale stále vyjednává s firmami, o prodloužení Janotova balíčku se snaží i vláda. O cenách léků jsme hovořili s mluvčím Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiřím Rodem.

VZP požádala farmaceutické firmy, aby nezvyšovaly ceny léků. Víte již, zda Vašemu požadavku vyhoví?

Všeobecná zdravotní pojišťovna skutečně požádala farmaceutické firmy, aby nezvyšovaly ceny léků ani po skončení platnosti tzv. Janotova balíčku, kterým se úředně na jeden rok snížily maximální ceny o sedm procent. O stejné procento klesly i úhrady zdravotních pojišťoven. K 1. lednu 2011 omezení padá, a tak kdyby firmy ceny opět zvedly, musely by i pojišťovny platit víc. Ředitel VZP Pavel Horák oslovil dopisem Českou asociaci farmaceutických firem (ČAFF) a Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), což jsou zájmová sdružení firem dodávajících léky na český trh. Cituji: „V souvislosti s tím, že ke dni 31. 12. 2010 vyprší doba vymezená čl. XXII zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, v jejímž průběhu bylo účinné snížení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely o 7 % (tzv. Janotův balíček) a s ohledem na ekonomickou krizi, promítající se i do zdravotnictví, si dovolím Vás ve veřejném zájmu požádat, abyste svým členům předal následující informaci, a to v nejbližším možném termínu: VZP si Vás dovoluje požádat o zachování Vaší nastavené cenové politiky i pro rok 2011 tak, jako by k uplynutí doby dle čl. XXII zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, nedošlo.“

Jaké jsou reakce firem? Znáte již jejich stanoviska?

Jednání stále probíhají na trhu je více než 180 farmaceutických firem, takže jaký bude výsledek zatím nelze říci.

O částečném navýšení ceny se ale hovoří. Kdy by k němu mělo dojít?

Předseda Správní rady VZP ČR Marek Šnajdr předložil v prosinci do sněmovny návrh zákona, který má platnost opatření Janotova balíčku týkajícího se léků prodloužit o další rok. Poslanci jej mají začít projednávat v únoru 2011. Snížení cen a úhrad o sedm procent je jen pro nezrevidované léky, kterým nestihl Státní ústav pro kontrolu léčiv snížit úhrady na základě porovnání s cenami z EU, což mu ukládá platný zákon o veřejném zdravotním pojištění od roku 2008. V současnosti jde asi o polovinu léčivých přípravků. Ty se nyní doprodávají za snížené ceny, případný návrat na staré cenové hladiny lze očekávat v řádu týdnů.

Ohodnoťte tento článek!