VZP nově upozorňuje dlužníky SMS zprávou či mailem

hypochondrie, počítač, internet, laptop,

Velká část lidí, kteří dluží na zdravotním pojištění, má dluhy nikoliv proto, že by se jim nechtělo platit, ale jednoduše kvůli tomu, že zaplatit zapomenou. Vyplývá to ze zkušeností, které VZP nasbírala za první měsíc, kdy v celé republice funguje její nová služba pro roztržité klienty.

Na upozornění reaguje a dluh vyrovná každý pátý dlužník. „Ukázalo se, že více než pětinu dlužníků stačí na dluh jednou upozornit e-mailem či SMS zprávou, a zapomnětlivci zaplatí. A za upozornění jsou navíc rádi. Drtivá většina všech reakcí, s nimiž se VZP po spuštění novinky od dlužníků setkala, byla totiž jednoznačně pozitivních,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Celorepublikový provoz nové služby pro roztržité klienty spustila VZP v posledním srpnovém týdnu. Během čtyř dnů obeslala více než 16,5 tisíce klientů, kteří krátkodobě nezaplatili na pojistném dohromady přes 25 milionů korun. Následujících deset dní stačilo, aby dluh uhradilo více než 3 400 oslovených dlužníků. Na účet VZP poslali přes 5,6 milionu korun. Pouhé upozornění tedy stačilo, aby pojišťovna dostala obratem 22,4 % z dlužné částky.

Předejít penále

Jak ale mluvčí Tichý dodává, novinka je výhodná i pro samotné klienty. Doposud VZP obesílala všechny plátce pojistného jednou ročně dopisem. To už ale velké části z těch, kteří měli dluh, naběhlo k dlužné částce pojistného i penále. Tomu se teď díky nové operativní službě budou moci snadno vyhnout nebo předejít jeho nárůstu.

Pro všechny roztržité klienty VZP – samoplátce pojistného byl zřízen nový speciální účet u Komerční banky 27-8247100237/0100. Na tento centralizovaný účet je budou odkazovat upozornění na chybějící platbu pojistného, zasílaná formou SMS nebo e-mailem. Variabilní symbol platby je stejně jako doposud číslo plátce (zpravidla rodné číslo). „Zatím se nová služba týká pouze samoplátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných či osob bez zdanitelných příjmů. Později nicméně pojišťovna počítá s tím, že stejný systém upozornění zavede i pro plátce – zaměstnavatele. Výhledově by služba mohla být prospěšná až pro 100 tisíc plátců pojistného a VZP by tak mohla ročně získat až 50 milionů korun, které by jinak musela zdlouhavě vymáhat,“ dodal Oldřich Tichý.

Ojedinělé negativní reakce vycházely velice často z toho, že se plátci–dlužníci dostatečně neorientovali v problematice plateb zdravotního pojištění.
Mezi typické příklady patřilo:

• Neznalost termínu splatnosti pojistného (nejpozději do 8. dne následujícího měsíce)
• Překvapení, že se pojistné musí platit pravidelně a průběžně
• Neoznámení změn zásadních pro zařazení pojištěnce v registru a pro předpis pojistného (například ukončení zaměstnání a začátek podnikání)

Aby měla nová služba, která upozorňuje na krátkodobý dluh, pro klienty co největší efekt, je nutné, aby:

• Plnili svou oznamovací povinnost a do 8 dnů hlásili VZP změny podstatné pro předpis pojistného
• Měli u pojišťovny uvedené aktuální kontakty (např. adresu)
• Doplnili své kontaktní údaje také o číslo na mobilní telefon či e-mailovou adresu

Ohodnoťte tento článek!