VZP přežívala díky rezervám ostatních pojišťoven

úspory, účty, aukce

Hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) skončilo loni jen díky přesunu tří miliard z rezerv zaměstnaneckých pojišťoven s minimálními závazky po splatnosti 740 milionů a VZP mohla platit lékařům i nemocnicím za léčení včas. I tak ji loni na konci roku zatěžoval čtyřmiliardový vnitřní dluh na fondech. Uvádí se to ve zprávě o hospodaření zdravotních pojišťoven v roce 2012. Letos hrozí, že VZP nebude v posledních měsících roku schopna platit včas, žádá vládu o půjčku.

Podle zprávy dosáhly loni příjmy systému po vyloučení vlivu mimořádného přerozdělení 223,631 miliardy s meziročním nárůstem 1,5 procenta, výdaje 230,371 miliardy s meziročním nárůstem 2,1 procenta. Výdaje přesáhly příjmy o téměř sedm miliard, záporné saldo meziročně stouplo o 30,7 procenta. Systém loni už třetí rok ovlivňovala ekonomická recese.

Vyčerpané rezervy

Zůstatky na běžných účtech jednotlivých fondů dosáhly loni k 31. prosinci 13,1 miliardy korun a meziročně klesly o 1,6 miliardy. Z toho na základních fondech bylo 7,961 miliardy s meziročním poklesem o miliardu.

Na rezervních fondech pojišťoven bylo na konci roku 1,154 miliardy, z toho na rezervním fondu VZP jen 12.000 korun. Na fondech prevence bylo 594 milionů, z toho VZP jen čtyři miliony, meziročně tedy o 15 milionů méně.

Potenciální rezerva, kterou podle zprávy pro vládu ale nelze nyní využít, je v pohledávkách za plátci pojistného po splatnosti 16,5 miliardy a opravných položkách téměř 27 miliard, což je dohromady 43,5 miliardy korun. Z této částky by měla VZP dostat téměř 31 miliard.

V minulosti se podobná situace řešila odkupem pohledávek a systém získal zpět více než deset miliard. Ministři zdravotnictví a financí už se dohodli na bezúročné půjčce pro VZP 1,5 miliardy. Je to o miliardu méně, než žádala VZP. V celkových nákladech vynaložených na zdravotní péči největší podíl měla lůžková léče, 51 procent, na léky šlo 16,2 procenta.

Ztráty

Za regulační poplatky vybrala loni zdravotnická zařízení 5,271 miliardy a za započitatelné doplatky na léky 2,465 miliardy, celkem 7,736 miliardy. Pojišťovny vracely z úhrad nad zákonný limit 1,864 milionu pojištěnců celkem 422 milionů, v průměru činila jedna vratka 226 korun.

U sedmi činných zdravotních pojišťoven bylo k 31. prosinci 2012 celkem 10,404.162 pojištěnců. Pokračoval jejich odliv od VZP, měla 6,162.465 pojištěnců. Milion pojištěnců vedle VZP překročily Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, tyto tři pojišťovny dohromady měly téměř 82 procent pojištěnců.

Průměrné roční náklady na jednoho pojištěnce byly 21.423 korun, meziročně o 339 korun víc. Nejvyšších průměrných nákladů dosáhla VZP, 23.293 korun s meziročním navýšením 528 korun. Zaměstnanecké pojišťovny vydaly v průměru na jednoho pojištěnce 18.719 korun, meziročně je to nárůst o 197 korun.


Unknown media type: poll
1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!