VZP připravila nový systém zadávání veřejných zakázek

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) bude opět zadávat veřejné zakázky, které před časem pozastavil nový ředitel Zdeněk Kabátek. VZP upravila systém zadávání zakázek v reakci na výsledky kontroly, již v pojišťovně před půl rokem provedlo ministerstvo zdravotnictví. Média o tomto kroku informoval po včerejším jednání správní rady šéf odboru komunikace VZP Vlastimil Sršeň.

Správní rada projednala výsledky kontroly již dříve a zadala novému řediteli Zdeňku Kabátkovi úkoly k nápravě. Tentokrát podle Sršně vzala na vědomí informaci o přijatých nápravných opatřeních. „Systém zadávání veřejných zakázek se změnil, byly přijaty organizační a personální změny, díky tomu lze očekávat úspory,“ shrnul Sršeň.

Další kontroly budou následovat

Členové správní rady se včera rovněž dozvěděli, že do 14. dubna bude provedena ve VZP mimořádná kontrola plnění nápravných opatření a do 28. dubna bude podána informace o jejich plnění ministerstvu zdravotnictví.

Podle kontrolní zprávy mohlo být neoprávněně vyplaceno z peněz pojištěnců zhruba 450 milionů korun na projekt elektronických zdravotních knížek IZIP a další stovky milionů z fondu prevence. Zákon mohl být porušen v případě, kdy se k osobním údajům pojištěnců VZP dostala společnost Uniqsol, která byla s IZIP personálně propojena.

Ministerstvo se s kontrolním zjištěním obrátilo na policii, dokumenty předalo také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, finančnímu a živnostenskému úřadu.

VZP zpochybňuje rozsah škod

VZP podala proti závěrům kontroly 45 námitek, například ke zpochybňovanému projektu IZIP jich vznesla 14. Mimo jiné odmítla tvrzení, že vyplatila společnosti IZIP téměř 27 milionů korun v rozporu s platnou smlouvou.

Podle VZP se tento závěr zakládá na nesprávném posouzení obsahu smlouvy a jejích dodatků. Fakturace se podle VZP řídila platnými předpisy.

K čerpání peněz z fondu prevence podala VZP 15 námitek. Z peněz na prevenci VZP podle kontroly platila mzdy zaměstnancům a provoz jejich firem, dárkové předměty, reklamu nebo zábavní programy, jichž se účastnili i pojištěnci zaměstnaneckých pojišťoven.

Ministr Leoš Heger (TOP 09) všechny námitky VZP odmítl. Kontrola se týkala období, kdy VZP vedl předchozí ředitel Pavel Horák.

Ohodnoťte tento článek!