VZP se omlouvá, její asistenční služba AXA je prý „nastavena správně“

Vážená redakce, zasíláme Vám naše stanovisko k článku publicisty Mirka Vodrážky, uveřejněnému 27. července 2001 pod titulkem „Cestovní zdravotní pojištění VZP zvyšuje zdravotní riziko…“ v Lidových novinách, ve kterém vyjádřil svůj názor o cestovním zdravotním připojištění uzavřeném u VZP ČR. VZP ČR vyjadřuje politování nad okolnostmi, které vedly pana Mirka Vodrážku ke zveřejnění jeho názoru o „cestovním zdravotním pojištění VZP“. Za způsobené nepříjemnosti se panu Vodrážkovi omlouváme…

a učinili jsme tak i osobním dopisem zaslaným na jeho adresu. Dodáváme, že v době, kdy byl článek v Lidových novinách uveřejněn, byla platba za poskytnutou zdravotní péči v USA již realizována. Ještě předtím zaslala asistenční služba AXA ASSISTANCE americké nemocnici ve městě Moab, stát Utah dopis, ve kterém zdůraznila, že za svého klienta pana Vodrážku přebírá veškeré jeho závazky. Učinila tak s cílem, aby nemocnice nadále neuplatňovala své pohledávky vůči jmenovanému.

Chtěli bychom ujistit pisatele i ostatní čtenáře, že popsaný případ zcela vybočuje ze standardu, kterého VZP ČR a její asistenční služba pro cestovní zdravotní připojištění, při likvidaci pojistných událostí běžně dosahuje. O tom svědčí stovky děkovných dopisů od spokojených klientů, které každoročně jak VZP ČR, tak AXA ASSISTANCE CZ spol. s r. o. obdrží. Chápeme, že takové dopisy jsou pro novináře méně zajímavé a tak není divu, že o jejich zveřejňování, potažmo zveřejňování příběhů našich spokojených klientů, není takový zájem. Plně však respektujeme právo nespokojeného klienta, na nedostatky veřejně poukázat a právo novináře, seznámit s nimi ostatní občany. V reakci na případ pana Vodrážky odpovědně prohlašujeme, že mechanismus, který zajišťuje činnost obou institucí v problematice cestovního zdravotního připojištění, je nastaven zcela správně, je spolehlivý, plně funkční a dostatečně flexibilní. Například v loňském roce řešila VZP ČR v rámci cestovního zdravotního připojištění bez větších problémů cca 8 400 pojistných událostí, které obsahovaly téměř 30 tisíc faktur zaslaných zdravotnickými zařízeními. Přesto nemůžeme nikdy zcela vyloučit, že ojediněle bude některý z klientů nespokojen. Myslíme si, že tak nemůže odpovědně učinit žádný ze subjektů, realizujících jakékoli formy pojištění. Garantujeme však, že se podněty a stížnostmi našich klientů zabýváme a snažíme se odhalit konkrétní příčiny či pochybení, které k nespokojenosti klienta vedly. Zjištěné nedostatky s největší rychlostí a v potřebné kvalitě odstraňujeme.

Vážená redakce, kromě ujištění našich současných i budoucích klientů o schopnosti VZP ČR a naší asistenční služby, zajišťovat jejich oprávněné nároky, bychom chtěli vyjádřit i nesouhlas s tvrzením pana Vodrážky, a to o údajné insolventnosti VZP. VZP ČR je dostatečně silnou finanční institucí, která každodenně spolehlivě zajišťuje nároky svých klientů v rámci cestovního zdravotního připojištění. Dovolujeme si proto označit konstatování pisatele za nepodložené a odmítáme jej.

Pokud jde o postoj, v článku zmíněné, americké nemocnice v městě Moab, stát Utah, nezbývá, než jej označit za nepochopitelný. Domníváme se však, že mohl být způsobený i nestandardním postupem pana Vodrážky, který se, namísto kontaktování smluvní asistenční služby a vyžádání si jejího vstupu do problému, sám ujal role vyjednavače se zaměstnanci nemocnice. Nedokážeme pochopit ani citované argumenty managementu nemocnice, o údajně špatných zkušenostech s, cituji z článku, „takovými pojišťovnami“. Podle vyjádření pana Vodrážky se jevil jeho stav jako vážný, ale pracovníci nemocnice s ním přesto, podle jeho vlastního vyjádření, diskutovali ještě hodinu. Nedovedeme si představit, jaké články by přinesl zahraniční tisk, kdyby se takto zachovali naši zdravotníci.

Na základě informací, které nám potvrdila asistenční služba AXA, se lze oprávněně domnívat, že celá situace by se vyvíjela jinak, kdyby byla o problémech pojištěnce včas informována. Není bez zajímavosti, že náš smluvní partner AXA je jednou z mála světových asistenčních služeb, které právě v USA disponují kontrakty s tzv. preferovanou sítí nemocnic, resp. organizací preferovaných partnerů, zajišťujících lékařskou péči bez problémů na celém území Spojených států amerických. Operátoři AXY jsou proto schopní, v non-stop systému svých služeb označit a kontaktovat ve všech státech USA zdravotnické zařízení, které se klienta ujme, případně převezme garance za jeho přijetí v jiném, obvykle bližším zařízení, a to v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, tedy zejména u nutné a neodkladné péče.

Nezbývá než dodat, že v případě jednodenní hospitalizace pana Vodrážky se nejednalo o zdraví ohrožující stav, který by si vyžádal náročnější lékařský zákrok. Několik tisíc amerických dolarů, které si zdravotnické zařízení naúčtovalo, bylo díky cestovnímu zdravotnímu připojištění uzavřenému u VZP ČR uhrazeno. Naše pojišťovna se svému klientovi ještě jednou omlouvá a vyjadřuje přání, aby byl nadále se službami VZP ČR a její asistenční organizace spokojen tak, jak tomu bylo v případě jiné jeho pojistné události, k níž došlo na té samé cestě. O tom se však pan Vodrážka již nezmínil.

Jiří SUTTNER – vedoucí oddělení vnějších vztahů VZP ČR, 30.7.2001

Ohodnoťte tento článek!