VZP: Stanovisko k nepravdivým informacím PTC

Všeobecná zdravotní pojišťovna reaguje na zprávu „Protonové centrum nabízí VZP ceny srovnatelné s fotonovou léčbou“, kterou Protonové centrum v Praze vydalo v pondělí 24. 8. 2015.

TISKOVÁ ZPRÁVA VZP

1) Informace o tom, že Protonové centrum v Praze nabízí VZP ceny srovnatelné s fotonovou léčbou je ze strany tohoto soukromého sanatoria opět krajně zavádějící až lživá.

Poslední cenová nabídka, kterou VZP od PTCC dostala, je v dopise z 10. srpna 2015, který podepsal jednatel PTCC Václav Laštovka. V tomto dopise nabízí PTCC balíčkovou cenu pro léčbu časného stadia prostaty ve výši 340 tisíc korun.

I na těch nejmodernějších fotonových ozařovačích přitom VZP hradí za ozáření pacientů s toutéž diagnózou v průměru 157 600 korun, a to včetně klinických vyšetření.

Fotonová terapie karcinomu prostaty v časném stadiu přijde VZP na méně než polovinu (46 %) částky, kterou za léčbu téže diagnózy vyžaduje Protonové centrum v Praze.

2) Ozařování časného stadia prostaty protony nedoporučila nejvyšší odborná autorita v České republice – Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky.

VZP vychází z názoru nezávislých odborníků sdružených v této odborné lékařské společnosti, u kterých má jistotu, že mají na mysli v prvé řadě prospěch nemocných.

Naopak VZP nemůže a nebude před názorem těchto nezávislých odborníků a potřebami pacientů upřednostňovat ekonomické zájmy soukromého zdravotnického zařízení.

Článek, na nějž VZP reaguje, najdete ZDE.

3) Pokud budeme porovnávat ceny u fotonové a protonové terapie obecně (tedy nejen u léčby prostaty, kde podle SROBF není protonové záření přínosné), pak je možné konstatovat, že:

Průměrná úhrada za ozáření jednoho pacienta fotony činí cca 120 tisíc korun.

Průměrná cena, kterou Protonové centrum požadovalo v letošním roce od VZP za léčbu jednoho pacienta, činí 1 392 892 korun.

4) Nadále platí, že VZP uhradí protonovou terapii každému svému klientovi, kterému ji na základě seznamu diagnóz doporučených SROBF indikují jako nezbytnou odborníci v jednom ze třinácti Komplexních onkologických center.

VZP už takto uhradila léčbu protony 87 svým klientům, což je nejvíce ze všech zdravotních pojišťoven v ČR.

Ohodnoťte tento článek!