VZP tvrdí, že protonové centrum žádá mlčenlivost o jednáních

Den před projednáním dvou žalob, jimiž se protonové centrum dožaduje u rozhodčího soudu Hospodářské komory od VZP smluvní pokuty a náhrady ušlého zisku, zveřejnila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) informaci, že centrum ji nutí, aby se upsala k mlčenlivosti o všech společných jednáních.

O reakci centra informoval mluvčí VZP Oldřich Tichý. Centrum podle manažerky Jany Kulhánkové považuje za přirozené, že se jednání vedou bez medializace dílčích kroků.

„VZP už 25 dní marně čeká na to, až protonové centrum posoudí návrh standardní smlouvy, kterou mu VZP předložila v půli října spolu s dohodou o narovnání,“ řekl Tichý. Tato standardní smlouva má zajistit protonovou léčbu pro zhruba 150 klientů VZP s rakovinou ročně.

„Zástupce VZP jsme zvali a stále zveme k návštěvě centra, neboť považujeme za vhodné, aby se seznámili se zařízením, se kterým chtějí uzavřít významnou smlouvu. Pravda je taková, že pozvání odmítli,“ řekla ČTK Kulhánková. Zdůraznila, že cílem centra není se soudit, ale nabídnout nejmodernější léčbu nádorů pojištěncům VZP. Přínosná je zejména pro děti, dosud ale mělo centrum od VZP jediného dětského pacienta, dodala.

Platnost smlouvy o smlouvě budoucí, kterou před sedmi lety podepsal tehdejší nucený správce pojišťovny Antonín Pečenka, VZP podle Tichého nadále odmítá. Uznání její neplatnosti se VZP domáhá žalobou u civilního soudu, termín projednání zatím nebyl stanoven.

Centrum ale chce postupovat podle původního dokumentu, který mu na 15 let zaručuje ročně miliardu korun za léčení 1600 klientů VZP.

Tichý připomněl, že návrh standardní smlouvy, k němuž se zatím centrum nevyjádřilo, obsahuje i částky, které by VZP centru platila. Diagnózy vycházejí ze stanovisek odborných společností a ceny odpovídají evropským standardům, uvedl. VZP je ochotna platit za ozařování dospělých v pražském centru paušálně 505.907 korun a za ozařování dětí 734.567 korun.

„Bezmála tři týdny poté, co VZP přišla s návrhem smlouvy, zaslalo centrum třístránkový návrh tzv. Dohody o důvěrnosti. Její podstatou je, že veškeré informace o jednání mají být tajné,“ uvedl Tichý. Znamená to, že bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být důvěrné informace sděleny jiným osobám, než jsou ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci a poradci, kteří budou vázáni povinností mlčenlivosti. VZP požádala o stanovisko k navržené dohodě o důvěrnosti ministerstvo zdravotnictví.

„VZP je přesvědčena, že na podmínku mlčenlivosti nemůže přistoupit, bylo by to v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím,“ uvedl Tichý. Podle návrhu by prý o jednáních nebyli informováni ani členové správní rady VZP.

Pražské centrum má smlouvu zatím jen s Vojenskou zdravotní pojišťovnou. Ostatní české zdravotní pojišťovny hradí léčení svých klientů v Praze jen v případě, když jim centrum nabídne cenu srovnatelnou s tím, za kolik léčí protonové centrum v Mnichově. Na léčbu protony posílají tyto pojišťovny jen klienty, u nichž to doporučí komplexní onkologická centra, v případě vojenské pojišťovny rozhodují o indikacích lékaři protonového centra.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!