VZP vloni vydala přes 3 miliardy za péči v LDN

Všeobecná zdravotní pojišťovna připomíná strukturu plateb za zdravotní péči v seniorském věku a pro naši redakci uvádí výdaje, které v jednotlivých typech zařízení v loňském roce vydala.

Vedle péče o seniory v nemocnicích poskytujících akutní lůžkovou péči, pojišťovna uhradila celkem 3,7 miliardy korun za zdravotní péči v léčebnách dlouhodobě nemocných. Na dlouhodobou lůžkovou péči v začleněných LDN (těch, které jsou součástí zdravotnických zařízení s dalšími typy lůžkové péče) VZP vydala 2 miliardy. Samostatným LDN pak v loňském roce zaplatila1,7 miliardy korun.

V rámci plateb z prostředků veřejného zdravotního pojištění je v těchto typech smluvních zdravotnických zařízeních hrazena veškerá zdravotní péče i tzv. „sociální náklady“ – náklady na ubytování a stravu. „O umístění pacienta do zdravotnického zařízení může rozhodnout jen lékař, a to na základě zdravotního stavu pacienta. Důvodem nemůže být sociální situace dotyčného, například že žije sám a nemá se o něj kdo starat. Řešením je v takovém případě zařízení sociální,“ uvedl k umísťování seniorských pacientů v zařízeních zdravotnické mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Při pobytech pouze zdravotní péče

V pobytových zařízeních sociálních služeb, tedy domovech pro seniory nebo soukromých zařízeních zaměřených na pacienty s Alzheimerovou chorobou jsou z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeny pouze poskytnuté zdravotní služby, nikoliv péči sociální (tedy ne např. ubytování a stravu nebo úkony, které nejsou zdravotnického charakteru).

Lidem umístěným v sociálních zařízeních je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazena péče ambulantních specialistů a praktiků (stejně jako všem klientům, kteří žijí doma). Dále je hrazena lékařem indikovaná ošetřovatelská zdravotní péče, poskytovaná všeobecnými sestrami v sociálních službách. Podmínkou je, že i tato pobytová zařízení sociálních služeb mají s VZP uzavřenou smlouvu. Musí si o ni požádat a současně prokázat, že ošetřovatelskou péči budou poskytovat zdravotničtí pracovníci daného zařízení, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání. Za zdravotní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb pojišťovna zaplatila 800 milionů.

„Náklady na jednotlivé klienty se v rámci každého výše jmenovaného zdravotnického či sociálního zařízení liší v závislosti na zdravotním stavu jednotlivce, v případě Alzheimerovy choroby na stupni postižení (z důvodu vyšší náročnosti ošetřovatelské zdravotní péče), a dále na dalších onemocněních, která klient má. Obecně lze říci, že úhrady od pojišťovny se řídí úhradovou vyhláškou,“ uvedl mluvčí Tichý a připomněl, že VZP hradí i zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta, tedy návštěvní službu lékaře doma a tzv. domácí péči (home care), kterou je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče, poskytovaná na základě lékařské indikace. Na domácí péči VZP vloni vydala 1,16 miliardy korun.

Ohodnoťte tento článek!