VZP začala po letech naplňovat rezervní fond, řekl její šéf

Zdeněk Kabátek.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) začala poprvé po pěti letech naplňovat rezervní fond, jak si stanovila ve zdravotně pojistném plánu. Po jednání správní rady to řekl novinářům ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Na konci května bylo podle něj v rezervním fondu 300 milionů, do konce roku by tam měla být miliarda korun. Kabátek dodal, že VZP má nyní na běžném účtu 3,5 miliardy korun, hospodářský výsledek je 200 milionů korun.

„VZP neeviduje žádné závazky vůči ministerstvům zdravotnictví, financí či státnímu rozpočtu, vyjma 500milionového závazku ze státní půjčky pro rok 2016,“ uvedl. Na zdravotní péči vydá VZP letos téměř 150 miliard.

Loni v prosinci informoval ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) vládu, že VZP zůstává vnitřní dluh 2,2 miliardy právě kvůli nenaplnění rezervního fondu.

Správní rada se dnes zabývala také revizní činností. VZP využívá 516 revizních zaměstnanců, z nich je 254 revizních lékařů. „Celkově se za loňský rok jednalo o 375 milionů korun, které se revizní činností dostaly zpět do účetnictví VZP,“ uvedl člen rady Rostislav Vyzula.

Kabátek doplnil, že pokud má VZP provozovat revizní činnost efektivně, bude muset zvýšit prostředky na ni i počty pracovníků. Na některém z příštích jednání předloží radním novou koncepci revizní služby. VZP mimo jiné zvažuje automatický systém, který by předem signalizoval, ve kterých oblastech by mohly nastat podvody ve vykazování péče.

Kabátek správní radu rovněž informoval o postupu jednání o smlouvě s pražským protonovým centrem. Uvedl, že jeho sdělení se týkalo toho, jak by měla smlouva vypadat v klíčových parametrech. „Radní vzali informaci na vědomí,“ uvedl.

Podle informace z dubnového jednání rady by měla VZP od ledna 2016 nahradit nynější portál pro komunikaci s partnery, za který platí firmě IZIP, vlastní službou. Výpovědní lhůta je šestiměsíční, výpověď by tedy mělo vedení VZP podat do konce června. „Smluvní vztah s IZIP bude dořešen, na druhou stranu, pokud by došlo k právním krokům ze strany VZP, tak první, kdo se to dozví, bude ten, koho se týká, tedy IZIP. V současné chvíli tak nenastalo,“ řekl ředitel s tím, že o spuštění nového komunikačního řešení k 1. lednu 2016 nemá důvod pochybovat.

Projekt IZIP, který vedle portálu zahrnuje elektronické zdravotní knížky, byl často kritizován kvůli vysokým nákladům, zabývá se jím také policie. VZP má 51 procent akcií IZIP, projekt za deset let přišel VZP téměř na dvě miliardy korun.

Ohodnoťte tento článek!