VZP začala s obnovou smluv s dodavateli zdravotnických prostředků

Titulní obrázek

Zdraví.Euro.cz přináší upřesnění článku, který vyšel v ČTK 14.července:
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) začala obnovovat smlouvy s dodavateli zdravotnických prostředků, řekl ČTK mluvčí VZP Jiří Rod. Jde například o dodavatele mechanických a elektrických invalidních vozíků, lůžek, zvedáků apod. Firmy si opakovaně stěžovaly, že jim smlouvy končí a nové dosud nemají.

„Od 1. července jedná VZP o obnovení smluv s dosavadními dodavateli a současně nabízí nové smlouvy dalším, kteří zajišťují servis a dodávky zdravotnických prostředků,“ uvedl Rod.

Nový systém je podle něj nastaven tak, aby byl průhlednější, umožnil detailnější analýzy vykazovaných závad zdravotnických prostředků, spotřeby jednotlivých náhradních dílů a snížení paušálních výdajů. Roční obrat zmíněných zdravotnických prostředků činí ve VZP cca 500 milionů Kč.

Rod vysvětlil, že pořizovací ceny zdravotnických prostředků, tedy platby za ně, se v novém systému nemění, nový je systém proplácení prostředků po jejich opravě.

„Namísto dosud užívané procentuální paušální částky z pořizovací ceny prostředku bude hrazen paušál podle typu prostředku a pracnosti opravy. Částka zahrne náklady na dopravu, administraci a kontrolu prostředku servisním technikem i běžné provozní náklady smluvního partnera. Opravy budou hrazeny individuálně,“ popsal změnu mluvčí.

VZP od tohoto kroku očekává podstatné snížení nákladů na opravy zdravotnických prostředků a současně zachování tržního prostředí s cílem nadále prostřednictvím dodavatelů poskytovat kvalitní zdravotnické prostředky. „Jednotlivé smlouvy uzavírají krajské pobočky VZP podle místa podnikání obchodního partnera, přičemž pravidla a podmínky pro uzavírání smluv jsou pro všechny kraje jednotné,“ doplnil Rod.

Doplnění VZP:

Veřejný příslib k prolongaci smluv o dodání, úhradě a provádění cirkulace zdravotnických prostředků (návrh)

Na základě jednání se Společenstvem výrobců a prodejců zdravotnických prostředků dne 21. 7. 2009 a v zájmu zamezení zbytečné administrativy našich smluvních partnerů související s uzavíráním dodatků ke smlouvám o dodání, úhradě a provádění cirkulace zdravotnických prostředků platných do 30. 6. 2009 navrhuje VZP ČR smluvním partnerům, kteří mají dotčenou smlouvu uzavřenou, její prolongaci formou tohoto příslibu.

Pokud se smluvní partner nevyjádří jinak, má se za to, že tento návrh byl konkludentně přijat a dotčená smlouva tímto nabude účinnosti do 30. 9. 2009. Do tohoto data smluvní strany budou postupovat v intencích prolongovaného smluvního vztahu.

Po dobu prodloužené účinnosti dotčených smluv budou probíhat cenová jednání se smluvními partnery. Předmětem těchto jednání bude příloha č. 7 smlouvy o vydávání, koupi a provádění cirkulace zdravotnických prostředků. Znění samotné smlouvy bylo akceptováno jako definitivní jak Společenstvem výrobců a prodejců zdravotnických prostředků, tak i VZP ČR na výše uvedeném jednání.

Smluvním partnerům, kteří již uzavřeli novou smlouvu, bude po 30. 9. 2009 nabídnuta její aktualizace v souladu s výsledky jednání o cenách.

Tento veřejný příslib se nevztahuje na subjekty, kterým VZP ČR sdělila, že s nimi nebude po 30. 6. 2009 uzavřena nová smlouva.

Jiří Rod, VZP

VZP začala s obnovou smluv s dodavateli zdravotnických prostředků
Ohodnoťte tento článek!