VZP zaplatí chirurgům více peněz za operace, dá víc za režii

Titulní obrázek

Mluvčí VZP Jiří Rod řekl, že pojišťovna zvyšuje s platností od 1. července až o 300 procent úhradu režijních nákladů všech operačních výkonů ve všech chirurgických oborech. VZP tak podle mluvčího zohlední rozdíl mezi náklady na provoz operačních sálů a výší úhrady…

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) zaplatí chirurgům více peněz za operace. Mluvčí VZP Jiří Rod ČTK řekl, že zvyšuje s platností od 1. července až o 300 procent úhradu režijních nákladů všech operačních výkonů ve všech chirurgických oborech. VZP tak podle mluvčího zohlední rozdíl mezi náklady na provoz operačních sálů a výší úhrady.

„Toto navýšení by mělo hlavně lůžkovým zařízením pomoci zkvalitnit péči o pacienta a současně jim umožnit naplánovat více chirurgických výkonů,“ vysvětlil ředitel odboru úhrad zdravotní péče VZP Petr Pokorný.

Reakci chirurgů se ČTK nepodařilo získat, chtějí se prý nejprve seznámit s vyhlášením VZP a konkrétními dopady změn pro svůj obor.

Rod uvedl, že režijní sazba se počítá v minutách, navýšení této minutové sazby se týká výkonů všech chirurgických odborností, včetně výkonů prováděných na zákrokových sálcích, a také výkonů interních odborností prováděných na zákrokových sálcích.

Na 200 procent se zvyšuje úhrada režie anestezie při těchto výkonech. Samotné navýšení režijních sazeb je rozděleno do čtyři skupin, a to podle náročnosti prováděného výkonu. Navýšení na 300 procent je u zvlášť náročných a nákladných operací, na 200 procent u výkonů, které vyžadují hospitalizaci. Na 150 procent stoupne sazba u chirurgických i interních výkonů prováděných na zákrokových sálcích, upřesnil Rod.

Základní sazba byla dosud u operací přibližně tři body za minutu, takže operace trvající hodinu byla oceněna 180 body. Nyní to je u náročných výkonů trojnásobek, tedy 540 bodů. Například operace slepého střeva trvající jednu hodinu bude hodnocena přibližně 1700 body, po navýšení 1880 body. Normální porod hlavičkou bude mít místo 1750 bodů 2650 bodů, protože průměrně trvá pět hodin, vysvětlil Rod.

Operační výkony vykazují nemocnice pro pojištěnce VZP v částce přibližně 1,7 miliardy bodů za rok. Navýšení režií bude představovat přibližně 300 milionů bodů, což je zhruba 15 procent. Více dostanou zařízení kvalitní, která provádějí náročné výkony, protože právě jim stoupne režie o 300 procent. O způsobu, jakým se promítne toto navýšení do úhrad, bude nyní VZP jednat s asociacemi nemocnic.

VZP bude ve druhém pololetí jednat postupně se všemi nemocnicemi a provede kontrolu jejich personálního a přístrojového vybavení. Pokud zařízení nebude splňovat podmínky pro danou činnost, nejenže mu nebude uhrazeno navýšení režie, ale tyto výkony už nebude mít ve smlouvě.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!