VZP zaplatila poslancům cestu do Řecka

Všeobecná zdravotní pojišťovna zaplatila poslancům z výboru pro sociální politiku a zdravotnictví cestu do Řecka. Poslanci, kteří jsou zároveň členy správní a dozorčí rady VZP, v Platamonu zkontrolovali zabezpečení léčebných pobytů chronicky nemocných dětí v programu Mořský koník… čtyřdenní pobyt poslanců, z něhož se vrátili tuto sobotu, hradila řecká strana…

Praha – O cestě poslanců informoval nespokojený lékař, podle něhož měla VZP peníze raději dát na zvýšení plateb lékařům.

Ředitelka odboru marketingu a komunikace VZP Kateřina Zamastilová řekla, že cestovné pojišťovna hradila z provozního fondu, nikoli z fondu na zdravotní péči. „Cena dopravy je zanedbatelná oproti tomu, co mají lékaři za péči; do cen by se to nepromítlo. Navíc nemůžeme přesouvat peníze z jednoho fondu do druhého,“ řekla.

Důvod cesty vysvětlila ředitelka VZP Jiřina Musílková. „Program Mořský koník je pod veřejnou kontrolou, proto považujeme za potřebné otevřeně informovat delegáty o jeho podmínkách a umožnit jim osobní kontrolu,“ řekla.

Hradecké noviny, 15.8.2001

Ohodnoťte tento článek!