VZP zohlední mimořádnost situace v úhradách zdravotní péče

Vedení VZP přijalo opatření, která směřují ke zohlednění mimořádné situace na úseku úhrad zdravotní péče poskytované jejím pojištěncům. VZP je v kontaktu se zasahujícími zdravotnickými záchrannými službami. V případech meziregionální činnosti záchranné služby…

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR sděluje, že nepřetržitě monitoruje průběh evakuací, které se týkají smluvních zdravotnických zařízení a současně sleduje vývoj situace u poskytovatelů zdravotní péče, kteří přijímají pojištěnce VZP ČR. Vedení VZP přijalo opatření, která směřují ke zohlednění mimořádné situace na úseku úhrad zdravotní péče poskytované jejím pojištěncům.

VZP je v kontaktu se zasahujícími zdravotnickými záchrannými službami. V případech meziregionální činnosti záchranné služby bude pojišťovna hradit péči poskytnutou pojištěncům VZP prostřednictvím svých okresních pojišťoven. VZP ČR dále připravuje podmínky pro individuální komunikaci o úhradách zdravotní péče i pro lůžková zdravotnická zařízení, která se nacházejí v zaplavených oblastech.

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!