VZP zveřejní zápisy správní rady a sjednotí smluvní politiku

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) chystá od příštího roku průlomovou změnu v informování o využití peněz pojištěnců. Na internetu budou poprvé dostupné zápisy z jednání správní rady, která o využití peněz rozhoduje. Pro uzavírání smluv s lékaři a nemocnicemi budou dána jednotná pravidla.

Dosud se smluvní politika v jednotlivých regionech lišila. O chystaných změnách jednala správní rada VZP, novináře o nich informoval předseda a členové rady.

„Pro mě je zásadní, že jsme jednali o možnostech zveřejňování usnesení správní rady. Materiál byl předložen, připomínkován a předpokládáme, že na příštím jednání 26. ledna ho přijmeme tak, aby usnesení bylo zveřejněno i s možným vzdáleným přístupem,“ řekl předseda rady Jiří Běhounek (ČSSD).
Usnesení správní rady podle názoru právníků není nic, co by VZP nemohla zveřejňovat, uvedl. Co podléhá ochraně údajů, ve zveřejněném usnesení nebude. „Každý, kdo bude chtít, najde si na internetu projednávaný bod a usnesení přijaté správní radou,“ popsal Běhounek.

Člen rady a předseda sněmovního zdravotního výboru Rostislav Vyzula (ANO) uvedl, že VZP by měla zavést jednotný systém rozhodování o tom, zda, komu, kdy a za jakých podmínek budou smluvní vztahy navázány. „O smluvních vztazích bude rozhodovat komise, nebude to záležitost jednoho člověka,“ řekl. O návrhu ještě bude diskuse, rada by ho měla dostat ke schválení počátkem příštího roku.

„Chceme, aby poskytovaná péče byla rovnocenná, vybalancovaná po celé republice. Komise bude posuzovat celkově schopnost žadatele tak, aby to bylo opravdu průhledné, aby nikdo nemohl říci, je to můj kamarád, tak mi to dohodl, a aby ti, co žádají, měli pocit, že byli spravedlivě ohodnoceni,“ shrnul Vyzula.

Správní rada dnes vyslechla také zprávu o hospodaření VZP v letošním roce. Stav na běžném účtu je 3,9 miliardy korun. VZP během listopadu vrátila dohodnutou část z půjčky od státu a počítá i s tím, že peníze z podzimní platby za státní pojištěnce dostala už na počátku roku, takže je nyní nedostane. „Předpokládáme s vysokou pravděpodobností, že hospodaření VZP skončí v kladné nule, řádově plus 220 milionů korun,“ řekl místopředseda VZP Jiří Skalický.

VZP nemá a nebude podle něj mít žádné závazky po lhůtě splatnosti, všem lékařům, nemocnicím, LDN, lázním či lékárnám splní úhrady za zdravotní výkony. Správní rada jednala i o dosažených úsporách na provozu VZP, týkají se IT technologií, bankovních poplatků či nákladů na služby mobilních operátorů, celkem jsou to úspory v řádech stovek milionů korun.

Ohodnoťte tento článek!