Vzrůstající trend ukrajuje z financí

Zdravotní pojišťovny nemají pravomoc ani možnosti vstupovat do kontroly pracovních neschopností. „Přináší nám to velké problémy…

Most – Zdravotní pojišťovny nemají pravomoc ani možnosti vstupovat do kontroly pracovních neschopností.

„Vývoj pracovní neschopnosti v okrese sledujeme jen z hlediska statistiky. Jako pojišťovna můžeme kontrolovat frekvenci výkonů smluvních lékařů, aby nedošlo k nějakému nadužívání zdravotní péče, léků a podobně. Pokud něco podobného zjistíme, pak jednáme o opatřeních s konkrétním smluvním lékařem. Rozhodně nevstupujeme do hodnocení medicinských záležitostí, které pracovní neschopnost vyvolaly, ani se nemícháme do pravomocí Okresní správy sociálního zabezpečení,“

uvedl ředitel okresní pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny v Mostě Václav Kasal. VZP je zdravotní pojišťovnou pro více než devadesát procent pojištěnců v okrese.

Ředitel nepopřel, že počet pracovních neschopností na Mostecku vzrostl, že konfrontací statistik je možné vysledovat, že jsou jimi mnohdy řešeny asi více sociální problémy klientů. Jak jinak vyhodnotit fakt, že klient, který se dostane do existenčních problémů se zaměstnáním před jeho ztrátou či bezprostředně po ní, se už za několik dní coby nezaměstnaný stane i práce neschopným.

„Přináší nám to velké problémy. Za nezaměstnaného v pracovní neschopnosti nedostáváme žádné pojistné. Ročně tak přicházíme zhruba o devatenáct miliónů korun,“ doplnil informace ředitel Kasal.

Smluvním lékařům prý právě proto pojišťovna vždy zdůrazňuje, že v případě, kdy se budou sociální problémy lidí řešit pomocí pracovní neschopnosti, bude moci pojišťovna do zdravotnictví vracet o to méně peněz a bude jich mít méně i pro navyšování kapitační platby.

„Nyní se připravuje zvýšení paušálu pro lékaře, které by mělo znanenat, že za jednoho zaregistrovaného pacienta dostanou třicet korun měsíčně. Kdyby současná praxe také kolem pracovních neschopností byla jiná, dal by se paušál zvýšit až na čtyřiatřicet korun,“ míní Kasal.

RŮŽENA MARTÍNKOVÁ, Severočeské noviny, 7.11.2001

Ohodnoťte tento článek!