WHO informovala ČR o srovnávacích šetřeních

V Praze proběhl ve dnech 21. a 22. června seminář Hodnocení výkonnosti zdravotnického systému za účasti odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO). Ti podrobně vysvětlili metodiku zpracování dokumentu WHO z minulého roku, v němž tato organizace porovnala výkonnost zdravotnických systémů 191 zemí včetně ČR…

Experti WHO zároveň informovali o nejnovějších aktivitách, k nimž patří i zcela nové šetření realizované za pomoci pražského ÚZIS, při němž občané sami hodnotili český zdravotnický systém. Porovnávat vyspělé země s postkomunistickými státy a k tomu ještě s rozvojovými zeměmi je nesmírně obtížné, konstatovali odborníci WHO a upozornili na některá úskalí statistik. Současně představili své záměry do budoucna, kdy hodlají nástroje pro sběr dat a jejich hodnocení dále zkvalitňovat.

(boš)

Ohodnoťte tento článek!