Z odpovědi ministra Hegera Lékařskému odborovému klubu

Leoš Heger

Důrazně odmítám, že bych výzvu Děkujeme, odcházíme bagatelizoval nebo jakkoliv zlehčoval či podceňoval.

Opakovaně jsem se vyjádřil, že situaci beru velmi vážně. Budu principiálně celý problém řešit a připravím takovou reformu zdravotnictví, která odstraní hlavní příčiny stavu, kdy zdroje ve zdravotnictví, které za posledních pět let narostly o 30 %, plynou do všech oblastí s výjimkou mezd.

Mým cílem je dočasné zastropování péče na úrovni současných standardů, regulace chaotického vstupu nových technologií a postupné odstraňování systémových neefektivit, např. neracionální sítě nemocnic či nerovnoměrně rozložených lékařských ambulancí. Budu potlačovat korupční prostředí. Rozsáhlé systémové změny však nelze realizovat během několika měsíců.

To, kdy je státní rozpočet ve výrazném propadu a v systému na další injekci do mezd zaměstnanců ve zdravotnictví nejsou zdroje, je nezvratným faktem. Těžká finanční situace, která existovala v minulém roce v celé zemi a oslabila životní úroveň obyvatel v mnoha sférách našeho hospodářství, se v následujícím roce dotkne i oblasti zdravotnictví.

Vaše současné necitlivé kroky a proklamace velmi významně přispívají k dalšímu prohlubování krize ve zdravotnictví. Nápravu současných dlouhodobých problémů to může velmi ztížit a prodloužit. Žádám vás proto o zachování zdravého rozumu.

Eskalace vašich hrozeb může přispět k neopodstatněnému znejišťování pacientů. Vaším postojem znesnadňujete řešení celé situace a negativně ovlivňujete plynulou kultivaci systému zdravotní péče, na které jsme začali intenzivně pracovat. Doufám, že si uvědomujete, že na tento váš přístup mohou v konečném důsledku bohužel doplatit pouze ti, kterých se to nejvíce dotýká, zdravotníci a pacienti.

Z odpovědi ministra Hegera Lékařskému odborovému klubu
Ohodnoťte tento článek!