Z protialkoholního oddělení je po 70 letech Klinika adiktologie

Ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková a primář oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze MUDr. Petr Popov.

Z protialkoholního oddělení založeného před 70 lety Jaroslavem Skálou je Klinika adiktologie, která je podle odborníků unikátním zařízením. Věnuje se léčbě závislých, ale i výzkumu a vzdělávání. Podle děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksiho Šeda, která ji zřizuje spolu se Všeobecnou fakultní nemocnicí, připravuje po bakalářském a magisterském studijním programu také program Ph.D. a diskutuje i o možnosti vzdělávat zahraniční studenty.

„Pracoviště je ze světového pohledu originální v tom, že problematiku adiktologie, která ve svých počátcích byla hodně aplikovaná, postavilo v současnosti na vědních základech a od toho se odvíjí i výchova nových odborníků,“ řekl Šedo na nedávné tiskové konferenci k léčbě závislosti na alkoholu u žen.

Podle primáře kliniky Petra Popova psychiatr Jaroslav Skála 7. září 1948 přišel s několika prvními pacienty se závislostí na alkoholu na zahradu tehdejší budovy a začal ordinovat. O několik let později vznikla první protialkoholní záchytná stanice. Popov připomněl, že podobná zařízení existovala už před druhou světovou válkou. Jejich cílem ale bylo opilé jen odklidit a nevěnovala se jejich léčbě.

„Záchytná stanice to byl takový vývozní artikl. Nejprve v socialistických zemích, potom také jinde ve světě, například v USA. Začala vznikat podobná zařízení napodobující to, co Skála založil v Apolináři v roce 1951,“ uvedl Popov.

Postupně Skála program rozvíjel v ucelený systém péče. Vznikala pobytová zařízení pro muže i pro ženy, ambulance pro léčbu dětí a začal se věnovat i alkoholikům ve výkonu trestu. „Tím jak se začala postupně rozpadat ta síť, kterou Skála založil, jak v Praze, tak v celé České republice, tak vznikla potřeba nabídnout alespoň našim pacientům nějakou navazující ambulantní léčbu. V roce 1996 jsme otevřeli specializovanou ambulanci pro rozvoj alkoholových závislostí,“ dodal Popov.

Ke spojení centra adiktologie, které bylo součástí Kliniky psychiatrie, a protialkoholní léčby došlo v roce 2012, kdy vznikla Klinika adiktologie. „Léčba závislosti nebyla na psychiatrické klinice nikdy moc vítána s nadšením,“ dodal přednosta Kliniky adiktologie Michal Miovský.

„Naše klinika má zaměstnané první absolventy oboru adiktologie a současně se daří vázat tyto absolventy nejen ve vědecké činnosti, a mají svoje zajímavé publikační výstupy nejen v tuzemských časopisech, ale i v zahraničí a jezdí na zahraniční konference,“ dodal.

Se závislostí na alkoholu se v roce 2016, z nějž pocházejí poslední data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, léčilo v různých psychiatrických zařízeních a ordinacích ambulantně 26.366 lidí a 9489 bylo hospitalizováno. Počet ambulantních pacientů je v posledních letech poměrně stabilní, hospitalizovaných od roku 2005 ubylo asi 2000. Muži, kteří nastoupí léčbu, převažují nad ženami v poměru 2:1.

Odborníci upozorňují na to, že léčba závislostí není dostatečně dostupná, kapacity zařízení nestačí. Potřeba léčby závislosti na alkoholu je přitom v Česku velká. Češi patří podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila ke světovým rekordmanům v množství vypitého alkoholu. Denně se ho napije zhruba 12,5 procenta lidí nad 15 let, vysoké dávky pravidelně popíjí 170.000 lidí, takzvaných rizikových pijáků je na 600.000. Zdravotní pojišťovny dávají na léčbu kolem miliardy korun ročně.

Dost není ani protialkoholních záchytných stanic. Lékaři z interních oddělení nemocnic si stěžují na to, že opilí často končí na jejich lůžkách. Například v Praze jedinou záchytku provozuje městská poliklinika, k dispozici má 22 lůžek. Roční náklady na její provoz jsou 15,2 milionu korun. Lidé, kteří na záchytce skončí, mají zaplatit 1950 korun za noc, často z nich ale peníze zařízení nevymůže. Ročně jich je kolem 5500.

Ohodnoťte tento článek!