Z regionů: Nemocnice má plány na sestěhování

výkres, návrh, design, architektura, rys, plán

Karlovarská krajská nemocnice (KKN) představila plány na sestěhování všech svých oddělení z jednotlivých samostatně stojících pavilónů do jediného komplexu budov. Cílem investic za asi 660 miliónů korun je snížení nákladů na provoz nemocnice a především zvýšení komfortu pacientů.

„Centralizace počítá například se stěhováním dětského oddělení, ORL, plicního nebo infekčního oddělení,“ uvedl mluvčí KKN Vladislav Podracký, podle kterého ještě není vyřešeno, v jakém pořadí bude celá řada investičních akcí probíhat. „O tom budou rozhodovat projektanti v dohodě s lékaři a krajem jakožto investorem tak, aby při pracích byl co nejméně narušen provoz karlovarské nemocnice,“ poznamenal mluvčí.

Například v pavilónu C, kde je dosud umístěn kupříkladu rentgen, neurologie, kardiologie, kožní oddělení nebo interna, se počítá s výměnou všech vnitřních rozvodů za necelých 22 miliónů korun. „Další stavební úpravy v souvislosti s umístěním rehabilitačního oddělení mají vyjít na přibližně 26 miliónů korun,“ pokračoval Podracký. V pavilónu B se mají sjednotit lůžkové části nemocnice. „Severní křídlo bude doplněno o jedno podzemní a nadzemní podlaží,“ uvedl Podracký s tím, že rozšířené prostory mají sloužit pro potřeby rentgenologického oddělení. Náklady mají odhadem vyjít na 12 miliónů korun.

„Stavební úpravy bývalých chirurgických oddělení v pavilónu B mají stát zhruba pět miliónů korun a přemístit se do nich pak má ambulance ORL a další oddělení, které dosud sídlí v horních patrech tohoto pavilónu,“ popisoval mluvčí KKN.

Rekonstrukcí má v pavilónu B projít i porodnice. „Počítá se především s modernizací porodních boxů a sálů. Také lůžkové oddělení získá vyšší standard,“ uvedl Podracký s tím, že součástí investice je rovněž vzhledové navázání pavilónu na sousední Pavilón akutní medicíny (PAM). Náklady se mají pohybovat kolem 30 miliónů korun.

Nejrozsáhlejší investicí za zhruba 560 miliónů korun má být výstavba nového pavilónu G v prostoru za PAM. „Jedná se o odhad nákladů bez pořízení lékařských technologií. Stavět se zde má i zázemí pro budoucí onkologické centrum. V prvním patře by měla být chirurgie, ve druhém interna a třetí patro má patřit kardiologii a traumatologii,“ uvedl Podracký, podle kterého musí být tyto obory soustředěny v jednom objektu právě kvůli plánovanému vzniku onkologického centra.

Zhruba 55 miliónů korun mají stát exteriérové úpravy areálu karlovarské nemocnice. „Tato část projektu počítá s obnovou komunikací, ale třeba i s výstavbou objektu na skladování nebezpečných odpadů,“ poznamenal mluvčí nemocnice, podle kterého je třeba opustit vyžilé stávající pavilóny roztroušené po rozsáhlém areálu karlovarské nemocnice z několika důvodů.

„Budovy postavené v první polovině 20. století již nevyhovují svými technickými parametry ani pro provizorní provoz oddělení,“ uvedl Podracký.

„Kvůli banálnímu vyšetření je z těchto oddělení třeba převážet pacienty venkem po areálu nemocnice. Navíc jsou budovy s vysokými stropy velmi energeticky náročné na vytápění,“ konstatoval mluvčí. „Jejich rekonstrukce pro potřeby moderního zdravotnictví by vyšla ve svém součtu dráž, než na kolik vycházejí plány na centralizaci,“ uzavřel s tím, že realizace prvních částí stavebních plánů by mohla začít již na konci letošního roku.

Ohodnoťte tento článek!