Z regionů: V litoměřické nemocnici chystají investice

Hospodaření za loňský rok skončilo s kladným výsledkem. Nemocnice chystá obnovu vybavení i zvýšení komfortu pacientů.

Litoměřice – S kladným hospodářským výsledkem +625 tisíc korun skončilo hospodaření Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2013, což je vzhledem k původnímu očekávání a současné situaci ve zdravotnictví více než výborný výsledek. „Nezměřitelným úsilím se na tomto úspěchu podíleli prakticky všichni pracovníci nemocnice jak zdravotnické, tak nezdravotnické části,“ vyjádřil poděkování člen Správní rady a ředitel pro ekonomiku a provoz Vladimír Kestřánek.

Litoměřická nemocnice chce vyrovnané hospodaření udržet i v roce 2014. Proto je nutné dále pokračovat v optimalizaci celkové činnosti nemocnice a hledat především další provozní úspory. Tomuto cíli je přizpůsoben také plán investic na letošní rok.

Investiční prostředky v celkovém objemu několika desítek milionů korun se budou částečně odvíjet i od úspěšnosti nemocnice v žádostech o dotace z evropských a jiných fondů.

Nemocnice nyní čeká na vyjádření k žádosti podané na ROP Severozápad, v rámci které žádá o prostředky na modernizaci centrálních operačních sálů, a to nejen v části nového dispozičního řešení, ale především v oblasti obměny přístrojového vybavení. „Úspěšně jsme prošli formálním hodnocením naší žádosti a nyní čekáme na výsledek odborného posouzení projektu,“ přiblížil aktuální stav Radek Lončák, předseda Správní rady a výkonný ředitel.

Podle jeho informací ovšem tento projekt není jediným, kdy litoměřická nemocnice žádala o evropské dotace. V listopadu 2013 byla nemocnici přiznána dotace z Integrovaného operačního programu na obnovu přístrojového vybavení iktového centra v hodnotě téměř 25 milionů korun.

Kromě evropských financí investuje nemocnice do svého rozvoje i vlastní finanční prostředky. V investičním plánu na rok 2014 se počítá s pokračováním rekonstrukce stravovacího provozu, s nákupem dalšího nového zdravotnického vybavení, jako je například nový přenosný ultrazvuk, kolposkop, monitor pro monitorování dětí v předporodní a porodní fázi nebo s nákupem nového sanitního vozu, který bude pořízen i s finanční spoluúčastí zřizovatele – Města Litoměřice. Není to však jediný záměr v oblasti zvýšení komfortu pacientů litoměřické nemocnice.

„Mezi jednu z letošních priorit patří i vybudování možnosti připojení na internet pomocí wifi technologie, a to na všech lůžkových odděleních a ve vybraných čekárnách ambulancí nemocnice. Pro realizaci tohoto záměru využijeme jak prostředky vlastní, tak i dotaci od našeho zřizovatele. Zcela specifickým záměrem pro zajištění dalších úspor provozních prostředků, ale také pro zvýšení pohody a bezpečnosti pacientů a jejich návštěv, je výměna stávajícího zářivkového osvětlení za moderní úsporné LED žárovky na veřejných chodbách nemocnice,“ shrnul Radek Lončák a dodal, že v nejbližší době budou zahájeny také přípravné práce na rekonstrukci porodních sálů s plánovanou realizací v příštím roce.

Do té doby bude nutné zpracovat architektonickou studii, realizační projektovou dokumentaci a zajistit všechna potřebná povolení ke stavbě.

Ohodnoťte tento článek!