Za karcinom prostaty může možná virus

Rakovinu prostaty možná způsobuje virové onemocnění. Vědci identifikovali virus zvaný XMRV, který může být přenosný pohlavním stykem. Pokud se ukáže, že XMRV skutečně vede ke vzniku rakoviny prostaty, bylo by v budoucnu možné najít proti této nemoci preventivní vakcínu…

Všichni muži by pak mohli být preventivně očkováni, stejně tak, jako jsou dnes mladé dívky očkovány proti rakovině děložního krčku.

Účastníci únorového sympozia Prostate Cancer 2006, který se konal v San Franciscu, byli seznámeni s výsledky nové, velmi slibné studie. Tým doktora Erica Kleina z kliniky v Clevelandu dokázal nově identifikovat virus, prozatímně nazvaný XMRV, který je zřejmě spojen se vznikem rakoviny prostaty u mužů, které jsou tímto onemocněním geneticky zatíženi. )

XMRV je velmi podobný viru, který u myší způsobuje leukemii a je „nově identifikovaným infekčním činitelem u lidí,“ uvedl doktor Eric Klein. Poškození antivirového proteinu RNaseL. může zvýšit náchylnost k rakovině prostaty.

Tato dysfunkce se může objevit tehdy, pokud gen zvaný HPC1, který produkuje RNaseL, zmutuje a přestane normálně fungovat. Muži s těmito genetickými změnami jsou více náchylnější k rakovině prostaty.

Tým doktora Kleina prozkoumal možnost, že virová infekce může přispět k rakovině prostaty u mužů s mustací genů HPC1, které poškozují funkci RNaseL. Výzkumníci použili DNA ViroChip, který obsahoval genetické sekvence téměř 5000 typů virů. Prohlédli vzorky nádorů 86 pacientů, kterým byla odstraněna prostata.

Porovnali incidenci virové infekce u mužů, kteří měli dvě zmutované kopie genu HPC1 a těch, kteří měli pouze jednu nebo žádnou zmutovanou kopii tohoto genu.

Kleinův tým detekoval virus XMRV ve 45 procentech u dvaceti mužů se dvěma zmutovanými kopiemi genu HPC, ale pouze v 1.5 procentech u ostatních mužů.

Virus XMRV může být přenosný pohlavním stykem. Infekce může vést k chronickému zánětu prostaty nebo až k onkologickému onemocnění, domnívají se výzkumníci, podobně jako může lidský papillomavirus (HPV) způsobit karcinom děložního krčku.

Výzkumníci nyní chtějí provést rozsáhlou epidemiologickou studii, ve které by prozkoumali sexuální chování, osobní a rodinnou anamnézu pacienta v souvislosti s virovou infekcí a karcinomem prostaty.

Pokud se ukáže, že virus XMRV karciom prostaty skutečně způsobuje, vznikl by úkol pro výzkumníky vynalézt léky či vakcínu proti tomuto viru.

ZDROJ:www.reuters.com

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!