Za prodej zdraví ohrožujících hnojiv bude až pětimilionová sankce

peníze

Za prodej hnojiva, které ohrožuje úrodnost půdy, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí, asi bude možné uložit pokutu až pět milionů korun. Nyní tato sankce hrozí za prodej neregistrovaného či příliš rizikového hnojiva. Změnu má přinést novela, kterou poslanecká němovna poslala do závěrečného kola schvalování.

Norma, která navíc kvůli předpisům EU upravuje registraci hnojiv či leteckou aplikaci kapalných hnojiv, doporučil sněmovní zemědělský výbor jen částečně zpřesnit.

Ministerstvo zemědělství chce novelou přesněji definovat prohřešky, za které se uloží sankce. Nyní se tyto situace řešily třeba jen zrušením registrace hnojiva, ale výrobci si ho následně nechali znovu zaregistrovat.

Hnojiva, která jsou registrovaná v rámci EU, se budou muset předběžně registrovat před uvedením na český trh i v systémech ČR. V současnosti se podle předkladatelů stává, že inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) naleznou hnojivo, které EU uznala, až v obchodech a považují jej za neregistrované hnojivo.

EU po ČR chce, aby se nepřekrývaly kategorie pomocných látek s definicí přípravků na ochranu rostlin. Pokud by tuto změnu ČR nepřevedla do své legislativy, mohla by se dočkat žaloby před Evropským soudním dvorem. Firmy, které mají registrované pomocné látky v přípravcích na ochranu rostlin, by je pak případně nemohly prodávat. V současnosti je těchto společností sedm. Pokud bude novela přijata, budou si muset firmy nechat své výrobky povolit a přelepit novým správným značením.

Ohodnoťte tento článek!