Za ředitele začala bojovat většina lidí z nemocnice

Peticí proti odvolání ředitele Aloise Hlouška dali najevo nesouhlas s jeho odchodem zaměstnanci nemocnice. O výměnu na vedoucím postu usiluje zastupitelstvo, které před několika dny pověřilo starostu Miloše Mičku předáním tohoto návrhu přednostovi Okresního úřadu ve Svitavách Václavu Olbertovi. „K celému případu napřed shromáždím co nejvíce informací…

Moravská Třebová – “ řekl přednosta po několikahodinovém jednání se starostou Moravské Třebové. Podle Mičky žádná ze stran konečné řešení v tu chvíli ani neočekávala. Ke střetu zájmů, který je uveden jako důvod návrhu na Hlouškovo odvolání, přednosta dodal, že si nechá o věci zpracovat nezávislou právnickou analýzu. „Nedokáži odhadnout horizont, v němž se věc uzavře,“ dodal starosta Moravské Třebové.

Mezi oběma stranami je spor o komanditní společnost. Do ní město se svým majetkovým podílem vstoupilo v devadesátých letech, kdy se měla nemocnice privatizovat. K tomu nedošlo, a tak zůstala komanditní společnost nečinná. Městské zastupitelstvo nyní požaduje její likvidaci a majetkové vyrovnání a protože nelze dosáhnout vzájemné dohody, bude se záležitost řešit soudně. Ředitel státního zdravotnického zařízení, které v budovách společnosti sídlí, je zároveň jedním z jejích společníků.

„Jsem překvapen, že se právě dnes otevírá otázka odvolání ředitele, když s ním po deset let ve funkci nebyly vážnější problémy,“ říká radní zodpovědný v kraji za zdravotnictví Josef Janeček, který chce rovněž detaily sporu zjistit z analýzy okresního úřadu.

DAGMAR ZOUHAROVÁ, Hradecké noviny, 27.6.2001

Ohodnoťte tento článek!