Za zachování akutní péče chtějí ve Vysokém Mýtě bojovat

…Vyjmenování pěti nemocnic, z nichž nejbližší mají být v Litomyšli a Ústí nad Orlicí, souvisí s předpokladem, že do budoucna se získaný lůžkový fond využije pro poskytování následné zdravotní a sociální péče. Pikantní na této záležitosti je skutečnost…

Vysoké Mýto – Některé obyvatele města zaujalo, jiné rozladilo, že programové prohlášení rady Pardubického kraje uvádí jen pět nemocnic s předpokládaným provozováním akutní lůžkové péče v budoucnu, bez vysokomýtské nemocnice.

V centru pozornosti

Vyjmenování pěti nemocnic, z nichž nejbližší mají být v Litomyšli a Ústí nad Orlicí, souvisí s předpokladem, že do budoucna se získaný lůžkový fond využije pro poskytování následné zdravotní a sociální péče. Pikantní na této záležitosti je skutečnost, že hejtman Pardubického kraje Roman Línek navštívil před dvěma týdny Vysokomýtsko, mimo jiné vysokomýtskou nemocnici, při rozhovoru se starostou města Bohuslavem Fenclem došlo dokonce na oblast zdravotnictví, ovšem o akutních lůžkách ve vysokomýtské nemocnici nic nepadlo. Teprve minulý pátek si starosta stáhl z internetu programové prohlášení rady.

„Nikdo se nezabýval tím, aby prohlášení někomu poslal. Ten, kdo nemá přístup k internetu, se k prohlášení nedostane. Prohlášení projednáme v radě města, v pondělí máme jednání s členem rady kraje Josefem Janečkem, jenž má na starosti zdravotnictví. Požádal jsem ho, abychom si něco řekli o koncepci zdravotnictví v Pardubickém kraji. Dokud tato koncepce za naší účasti nějak rozumně nevznikne, jsou to všechno zatím jen osobní názory,“ uvedl starosta Bohuslav Fencl.

Základem je ekonomika

Vedení města se zabývá nemocnicí prakticky neustále, nejenom když se situace ve zdravotnictví vyhrotí a o resort se zajímají sdělovací prostředky.

„Pokud mně někdo prokáže, hlavně ekonomicky, že nemocnice je zbytečná, ať dá lidem přiměřenou náhradu, Jestliže ta lidem bude vyhovovat, pak prosím. Naše nemocnice není státní zařízení, krajští radní ještě nepřevzali ani to, co jim patří, takže nelze dělat rozhodnutí o tom, co jim patří nebo ne. Oni naši nemocnici neřídí, budou řídit ty, které převezmou. Zřizovatelem naší nemocnice je město, my o ní rozhodujeme. Samozřejmě, že bude záležet na uzavření smluv s pojišťovnami. Jestliže se pojišťovnám vyplatí dát za stejný úkon v nemocnici v Ústí nad Orlicí třeba 700 korun, u nás by to bylo například 500 korun, ale doplatí to lidé – budou muset jezdit do Ústí nad Orlicí nebo do Litomyšle,“ poznamenal Bohuslav Fencl.

Co se ušetří za Mýto?

Starosta se zároveň netajil názorem, že věc vůbec není jednoduchá. „V žádném případě nebudeme nemocnici držet za každou cenu, ekonomicky nás to může samozřejmě položit. Byl bych rád, kdyby se zveřejnilo, jak jsou na tom finančně ty ústavy, o nichž kraj dnes říká, že je bude podporovat,“ naznačil pozoruhodné téma k diskusi Bohuslav Fencl.

Ředitelka vysokomýtské nemocnice Ivana Urešová nám prozradila, že by ji velmi mrzelo, kdyby k zařízení chovaly orgány Pardubického kraje nepřízeň:

„Nicméně to nemá žádnou souvislost se smlouvami, jež máme s pojišťovnami. A já těm minimálně třinácti tisícům lidí, kteří se před časem přehlásili od VZP k jiným pojišťovnám, vděčím za zájem a jsem povinna za nemocnici dále bojovat. Není možné, aby se někdo vynořil a tvořil síť tohoto kraje. Když se podíváme na mapu, nemohu si pomoci, neustále mně přebývá Litomyšl. Může se to brát různě, musela bych vidět ekonomickou bilanci, kolik ušetříme, když zrušíme jedno Mýto, kolik bude stát výstavba jiných kapacit.“

Osm minut do Litomyšle?

Vysokomýtské nadšení pro vlastní nemocnici posuzuje přednosta okresního úřadu Ivan Týče jinak:

„Prohlášení rady kraje nepočítá s poskytováním akutní péče, lůžka následného charakteru podle mého názoru ve Vysokém Mýtě zůstanou, kraj jich nemá nadbytek, ba naopak. Je to dobíhající nepoměr z dřívější doby: vyšší počet akutních lůžek, než je nezbytně nutné, naproti tomu nedostatek ostatních lůžek. Z hlediska reorganizace veřejného zdravotnictví má tento krok určitým způsobem logiku: jak se vyvíjejí nové diagnostické léčebné technologie, jsou ekonomicky náročnější. Technika je rentabilní tehdy, jestliže je minimálně po dobu pěti dnů využívána nejméně deset hodin denně, jinak se investuje a investice se nevrátí ani prostou reprodukcí.“

Přednosta Ivan Týče se netají tím, že jde o názor kontroverzní.

„Už první výběrová řízení dopadla tak, že s akutními lůžky ve Vysokém Mýtě nepočítala. Výjezdová skupina záchranné služby ve Vysokém Mýtě má nový objekt, vybavení, z Mýta to je s majákem do Litomyšle osm minut,“ dodal přednosta.

Názor krajského radního

Josefa Janečka, člena rady kraje zodpovědného za zdravotnictví a sociální věci, jsme se zeptali, s čím půjde na pondělní jednání na radnici ve Vysokém Mýtě:

„S tím, že hodláme ctít výsledky výběrových řízení, jež rozhodly, které nemocnice budou zajišťovat akutní péči a které nemocnice by měly být restrukturalizovány do podoby zařízení s následnou péčí, v nichž budou sociální lůžka, rehabilitační, lůžka pro léčebny dlouhodobě nemocných a další. Vysokomýtská nemocnice bude zachována, na lůžkách pak bude poskytovat trochu jinou péči než dosud. Bude tam provozována činnost, kterou nazýváme souhrnně následnou péčí. Veškeré ambulantní činnosti se restrukturalizace netýká. Chci zdůraznit, že nemocnice ve Vysokém Mýtě se neruší, mění se pouze struktura využití lůžkového fondu. Vlastní rychlá záchranná služba nemá nic společného s tím, jaký typ lůžek bude v budoucnu ve vysokomýtské nemocnici. Záchranná služba bude fungovat stejně, ať v nemocnici budou ta nebo ona lůžka.“

Jiří Koníček, Orlické noviny, 11.5.2001

Ohodnoťte tento článek!