Zabijáci v nemocnicích

ruce, hygiena, mýdlo

Také už jste ve svém okolí vyslechli příběh člověka, který šel do nemocnice s banalitou a nakonec tam zůstal několik týdnů? Příčinou jeho prodlouženého pobytu mohla být klidně infekce, odborně zvaná nozokomiální, kterou chytil až v nemocnici. Není to až tak výjimečné, jak se zdravotníci v Česku tváří.

Z informací profesora Romana Prymuly vyplývá, že s těmito infekcemi souvisí téměř desetina hospitalizací delších než dva dny.

Tato část ovšem spolkne přes dvě pětiny z celkových nákladů na léčení. Délka hospitalizace se prodlužuje v průměru o 23 dní, denní náklady na jednoho pacienta vzrostou na dvojnásobek – tedy na 443 eur. Téměř devět procent případů nakažení nozokomiální infekcí končí úmrtím pacienta.

To jsou ovšem data získaná z jedné velké české nemocnice. Za celou zemi se výskyt nozokomiálních infekcí nesleduje, nepočítají se náklady na ně a jen v omezené míře se zavádějí opatření, aby se jejich výskyt snížil na minimum.

NEJVĚTŠÍ A NEJDRAŽŠÍ PROBLÉM

„Zdravotní péči máme na špičkové úrovni, přežívají pacienti, kteří by ještě před deseti lety umírali. Zároveň s pokrokem však vzniká i spousta rizik, nebezpečí, že v nemocnici chytíte další infekci. České nemocnice a hygienici ovšem dělají, jako by se jich tento problém netýkal. Nemocniční nákazy jsou nejdražším a největším epidemiologickým problémem civilizovaných zemí.

Náklady na ně jsou v Česku, stejně jako v jiných zemích obrovské,“ zdůrazňuje Renata Podstatová, předsedkyně Společnosti prevence nozokomiálních nákaz.

Spočítala, že pouhá jedna z nejlevnějších – močová infekce – může nemocnici s 1200 lůžky přijít ročně na 36 milionů korun, počítáme-li, že ji chytí maximálně desetina pacientů. „To je ale absolutní minimum, například sepse stojí v řádu statisíců, pneumonie desetitisíců korun na jednoho nakaženého pacienta,“ vypočítává. Ve Francii odhadují cenu jedné druhotné infekce na sedm až jedenáct tisíc eur, v Německu na 4200 a v Itálii až na třináct tisíc eur.

Infekci při pobytu v nemocnici přitom chytí v EU každoročně až čtyři miliony pacientů a zemře na ni 37 tisíc lidí. Ve Spojených státech se v nemocnicích, kde jsou druhotné infekce čtvrtou nejčastější příčinou smrti, nakazí dva miliony pacientů a zemře sto tisíc lidí. Nejde ale jen o přímé výdaje nemocnic, další náklady vznikají v souvislosti s pracovní neschopností pacienta, někdy až invaliditou.

KAM SE HRABE BUNGEE JUMPING

Nejčastější jsou infekce močové, v místě chirurgického výkonu, pneumonie, otrava krve a infekce trávicího ústrojí. Vyskytují se především na odděleních ARO, JIP, chirurgie, traumatologie, urologie, dialýza, onkologie, geriatrie a novorozeneckých odděleních. Až osmdesát procent nákaz je přeneseno kontaminovanýma rukama zdravotníků.

Prevencí jsou vedle dezinfekce rukou, nástrojů, pomůcek a sterilizace také například jednorázové pomůcky. „Jako velmi účinný prostředek pro snížení výskytu nozokomiálních infekcí se ve světě prosazuje používání jednorázového operačního krytí, oblečení a pomůcek. K minimalizaci infekčního rizika v období hospitalizace po operačním výkonu výrazně přispívá důsledné používání kvalitních rukavic, ovšem za předpokladu dodržování hygieny při jejich oblékání a výměně,“ říká Petr Hložánek, marketingový manažer ze společnosti Hartmann-Rico.

Problém s nozokomiálními infekcemi nabývá na intenzitě. Pobyt v nemocnicích je totiž daleko riskantnější než kupříkladu bungee jumping. „Musí se zavádět a hlídat bezpečnostní opatření v nemocnicích, chceme k této problematice vést osvětu,“ doplňuje ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jaromír Gajdáček.

Je na čase. Z amerického výzkumu vyplývá, že zavedení preventivních opatření a jejich kontrola sníží výskyt nemocničních nákaz o třetinu. Neuděláli se ale nic, vzroste počet infekcí o 18 procent.

Zabijáci v nemocnicích
Ohodnoťte tento článek!