Zacházení s lidskými tkáněmi a buňkami má být bezpečnější

Titulní obrázek

Zpřísnění pravidel pro zacházení s lidskými tkáněmi a buňkami přináší nový zákon, jehož vládní návrh dnes schválila sněmovna. Norma má v návaznosti na evropské směrnice pomoci zajistit větší bezpečnost jak při odběru tkání a buněk, tak i při jejich využití pro léčbu pacientů…

Podobně upravuje podmínky pro zpracování tkání a buněk, jejich laboratorní kontrolu, skladování nebo distribuci.

Zákon kvůli tomu ukládá povinnosti provozovatelům tkáňových zařízení, odběrových zařízení a diagnostických laboratoří, které provádějí vyšetření dárců. Mohou totiž podle ministerstva významně ovlivnit kvalitu a bezpečnost tkání a buněk. Proto budou muset mít systémy na udržování a kontrolu jakosti. Činnost těchto zařízení bude povolovat a posuzovat stát, a to mimo jiné prostřednictvím inspektorů Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) již dříve uvedl, že důsledkem absence úpravy a určité libovůle byl i případ brněnské tkáňové banky, jejíž pracovníci byli odsouzeni k pokutě a podmíněnému trestu za nelegální obchody s lidskou kůží.

Za porušení povinností nový zákon zavádí pokuty až do tří milionů korun. Až osmileté vězení by hrozilo těm, kteří by ze zištných důvodů obchodovali nejen s lidskými tkáněmi a orgány, ale také s lidskými buňkami. Zákon také zakazuje reklamu podporující darování lidských tkání nebo buněk za finanční odměnu nebo jiné srovnatelné výhody.

Norma rovněž omezuje riziko použití lidských těl a tkání pro jiné účely než ve zdravotnictví. Jako příklad uvedl poslanec ODS Boris Šťastný loňskou kontroverzní výstavu preparovaných lidských těl v pražské Lucerně. Nově má každý v souhlasu s posmrtným využitím svého těla nebo tkáně přesně vymezit účel použití. „Aby se nemohlo stát, že s jejich těly bude nakládáno způsobem, který by si oni sami nepřáli,“ dodal Šťastný.

Zákon má nabýt účinnosti dva měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Nyní ale normu ještě dostane k posouzení Senát.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!