Záchranáři: Lidé by neměli zapomínat na národní tísňové linky

*telefon, mobil

Lidé by neměli zapomínat na používání národních tísňových linek 150, 155 a 158, jejichž prostřednictvím se dovolají přímo hasičům, zdravotníkům a policistům.

V případech záchrany života je lepší volat přímo 155. Jednotná tísňová linka 112 má význam tehdy, pokud potřebuje pomoc cizinec nebo je potřeba nasazení více složek integrovaného záchranného systému. Řekl to prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb Marek Slabý.

Asociace dnes podepsala s hasiči společné prohlášení, které reagovalo na negativní kampaň proti volání na linku 112. Obě strany se dohodly, že respektují čtyři jednotlivá tísňová volání složek integrovaného záchranného systému (150, 155, 158 a 112), preferují pro občana volání na přímou tísňovou linku 112 a zároveň respektují volbu občana volat na jednotlivé tísňové linky podle svého uvážení.

Podle Slabého při volání na linku 112 a přepojování na konkrétní složku integrovaného systému nastává zpoždění v řádech desítek vteřin. Pokud tedy volající například potřebuje pomoc pacientovi se zástavou srdce, kdy jde o vteřiny, je lepší volat přímo záchranářům na 155. Dovolá se totiž zdravotníkovi, který mu může dát ihned instrukce, jak pacientovi pomoci. „Potlačení používání národních tísňových linek je zbytečné,“ uvedl Slabý.

Linka 112 je podle Slabého vhodná například při volání cizinců, kteří se nedorozumí česky, pokud je člověk v šoku či panice a nedokáže vyhodnotit situaci nebo pokud potřebuje pomoc více složek integrovaného záchranného systému.

Zdravotničtí záchranáři se zároveň dohodli s hasiči, že vznikne pracovní skupina, která bude jednat o tom, jak systém vylepšit a prodlení na lince 112 co nejvíce zkrátit.

Ohodnoťte tento článek!