Zachránit život může téměř každý

Pomoci lidem nemocným leukémií může každý ochotný člověk. A to nejen svou vlastní kostní dření, ale i jakoukoli finanční částkou na konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně…

Mladoboleslavsko – V České republice umírají každý rok stovky lidí na onemocnění krvetvorby, jakým je například leukémie. Někteří umírají zbytečně, protože léčba existuje. Jedním ze způsobů, jak těmto lidem lze pomoci je transplantace kostní dřeně. Proto vznikl v roce 1992 v České republice Český národní registr dárců dřeně. To vyžadovalo rozprostřít nábor dárců dřeně na celé území republiky a získat peníze na vyšetření dobrovolníků, kteří se rozhodli do registru přihlásit. Členem registru se může stát každý zdravý člověk ve věku 18 až 48 let. Požadavky na zdravotní stav dárce jsou stejné jako při dárcovství krve. Případný dárce nesmí být po infekční žloutence, tuberkulóze, nesmí trpět astmatem, nemocí AIDS nebo HIV pozitivitou ani jakoukoli nemocí krve. Členství je dobrovolné a bezplatné. I v mladoboleslavské Klaudiánově nemocnici funguje transfúzní stanice, kde je možné nechat si kostní dřeň odebrat. „Když má někdo o odběr kostní dřeně zájem, chce se stát dárcem, my ho zde na stanici odebereme a posíláme vzorek do Prahy, kde udělají rozbor a vytipují si dárce. Protože se jedná o speciální odběr, máme tady jednu sestřičku, která odběry kostní dřeně provádí,“ uvedla laborantka transfúzní stanice mladoboleslavské nemocnice. Pomoci lidem nemocným leukémií může každý ochotný člověk. A to nejen svou vlastní kostní dření, ale i jakoukoli finanční částkou na konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně.

KATEŘINA DOLEŽALOVÁ, Boleslavský deník, 6.2.2002

Pozn. redakce Zdraví.Euro.cz:

číslo účtu Nadace pro transplantaci kostní dřeně:

ČSOB Plzeň, 043 43 043/0300,

Expandia banka, 43 43 043/2400

www stránky: http://www.kostnidren.cz/index.html

Ohodnoťte tento článek!