Záchranná služba pod jednoho zřizovatele

„Podle projektu reformy veřejné správy by od 1. ledna příštího roku měla územní střediska záchranné služby patřit nadále státu a být zřizována ministerstvem zdravotnictví…

PRAHA – Na včerejší tiskové konferenci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče (OSZSP) byli novináři seznámeni s výsledky jednání o odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví v roce 2002, s problémy nemocnic a zdravotní záchranné služby při přechodu na samosprávu krajů.

„Letošní jednání o platech bylo sice nejsložitější, ale také nejúspěšnější. Naše společné úsilí směřovalo k tomu, aby především narostly nárokové složky platů. Podle dohody dochází k průměrnému zvýšení platových tarifů o jedenáct procent,“ řekl předseda (OSZSP) Jiří Schlanger. Uvedl, že ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že v roce 2002, proti loňskému roku, vzroste o 3,7 miliardy objem finančních prostředků zdravotního pojištění, určených na růst osobních nákladů v oblasti lůžkové zdravotní péče. Zaměstnavatelé v této souvislosti upozornili na rozpor mezi vyhláškou ministerstva zdravotnictví o úhradách a pojistnými plány a na problémy, které vznikají s plněním nařízení vlády a vyhlášky o úhradách v roce 2001, a s důsledky, které to má na příjmy nemocnic. Podle Schlangera se ministerstvo zavázalo prozkoumat změnu příslušných právních norem a vést se zdravotními pojišťovnami a zaměstnavateli jednání s cílem překonat problémy v příjmech zaměstnavatelů ze zdravotního pojištění. K zabezpečení zdravotní záchranné služby při přechodu na kompetence krajů Schlanger uvedl: „Podle projektu reformy veřejné správy by od 1. ledna příštího roku měla územní střediska záchranné služby patřit nadále státu a být zřizována ministerstvem zdravotnictví a organizace okresní záchranné služby, by měly od státu přejít pod kraje, čili pod samosprávu. Vzhledem k tomu, že chybí právní základna, nebyly upraveny ani potřebné vztahy, jako je radiové a telefonní spojení, tísňové volání apod.,“ informoval Schlanger.

jšd, Haló noviny, 31.1.2002

Ohodnoťte tento článek!